L’associació

Moviment Educatiu Sistèmic

L’Associació neix amb la finalitat de promoure el desenvolupament d’un nou paradigma Educatiu, Sistèmic i Multidimensional, que contribueixi a humanitzar l’educació, a unir el cor i la ment, a dignificar les arrels i la identitat de totes les persones, a enfortir i ordenar la complexitat dels vincles perquè cada persona estigui en el seu lloc, i a fer possible que les noves generacions puguin desenvolupar al màxim les seves potencialitats.

MES promou el desplegament de la Pedagogia i l’Educació Sistèmica Multidimensional amb una fonamentació teòrica i una metodologia pròpia, que possibilita als docents veure la realitat educativa com un tot, com un ecosistema vinculat als sistemes familiars, socials, culturals i històrics, i com això influeix, repercuteix, i està en la base, dels processos d’aprenentatge i de creixement personal i social.

Tanmateix pretén generar una xarxa de sistemes en connexió: família, escola, comunitat, docents, que vinculi els diferents entorns educatius.

Així com facilitar el canvi de paradigma del model educatiu actual, difonent i desenvolupant a través de la formació, la Pedagogia i l’Educació Sistèmica Multidimensional en diferents col·lectius i àmbits professionals educatius, psicopedagògics, socials, organitzacions tant d’àmbit públics, com comunitaris i privats.

La web de MES la trobeu en construcció. Actualment podreu endinsar-vos i inscriure-us al programa de formacions que organitzem des de l’Associació.