“La prevenció de la neurosi al món només serà possible quan aprenguem a cuidar a qui està encara sa i no ha estat ferit: els nostres infants”

Wilhelm Reich