Asociación MES

Movimiento Educativo Sistémico

La Asociación nace con el fin de promover el desarrollo de un nuevo paradigma educativo, Sistémico y Multidimensional, que contribuya a humanizar la educación, a unir el corazón y la mente, a dignificar las raíces y la identidad de todas las personas, a fortalecer y ordenar la complejidad de los vínculos que cada persona esté en su lugar, y a hacer posible que las nuevas generaciones puedan desarrollar al máximo sus potencialidades.

MES promueve el desarrollo de la Pedagogía y la Educación Sistémica Multidimensional con una fundamentación teórica y una metodología propia, que posibilita a los docentes ver la realidad educativa como un todo, como un ecosistema vinculado a los sistemas familiares, sociales, culturales e históricos, y como esto influye, repercute, y está en la base, de los procesos de aprendizaje y de crecimiento personal y social.

A la vez, pretende generar una red de sistemas en conexión: familia, escuela, comunidad, docentes, que vincule los diferentes entornos educativos.

Así como facilitar el cambio de paradigma del modelo educativo actual, difundiendo y desarrollando a través de la formación, la Pedagogía y la Educación Sistémica Multidimensional en diferentes colectivos y ámbitos profesionales educativos, psicopedagógicos, sociales, organizaciones tanto de ámbito público, como comunitarios y privados.

Estatuts de l’Associació

En el següent enllaç us podeu descarregar els estatuts de l’Associació: Estatuts MES

Els nostres orígens

El curs 2005/06 vàrem iniciar a Barcelona la formació de Pedagogia Sistèmica a l’Institut Gestalt. Des d’aquell moment fins a l’actualitat aquesta proposta pedagògica, que aglutina una gran diversitat de mirades sobre l’educació i el creixement personal, no ha parat de desplegar-se arreu del sistema educatiu del nostre país.

En aquest llarg procés, liderat en bona part per la Mercè Traveset i en Carles Parellada, amb l’acompanyament inicial de n’Angèlica Olvera, juntament amb un nombre significatiu de professionals que hi ha col·laborat des dels inicis, es va veure la necessitat de crear una Red de Pedagogía Sistémica de Cataluña que anés donant cobertura a les diferents necessitats que aquest moviment ha tingut la capacitat de generar. De mica en mica aquesta Xarxa, en bona part sota l’aixopluc de l’ICE de la UAB, ha anat agafant volum i s’ha anat diversificant en quant els àmbits dels quals s’ocupa: Escoles Sistèmiques, Grups de Treball, Presentació d’Experiències, Equip de Formadors/res, les Publicacions en formats específics, i per descomptat les formacions que es duen a terme, que són d’índole diversa, tant pel que fa a institucions de caràcter privat, com de caràcter públic, abastant projectes de llarga i curta durada.

El curs 2016/17, es veu la necessitat de crear una Associació que pugui donar cobertura a totes les activitats que es desenvolupen a la Xarxa, en garanteixi la seva continuïtat, i impulsi nous projectes. Per tant, l’Associació MES té com a objectiu principal facilitar que, a través d’un treball cooperatiu i amb un lideratge distributiu, es puguin dur a terme els projectes que ja estan en marxa, crear-ne de nous recollint les necessitats emergents que es van detectant a mesura que el moviment creix, i estant amatents a les necessitats que es van manifestant en el sistema educatiu del nostre país. Actualment formada per un Equip Impulsor de quaranta-set professionals, dels quals nou conformen la Junta, que és la que s’encarrega de gestionar el dia a dia d’aquesta. Aquest Equip és l’encarregat de sostenir i potenciar els diferents àmbits que desenvolupa la Xarxa, i està generant les bases dels nous projectes. A les II Jornades de Pedagogia Sistèmica de Catalunya que celebràrem a Manresa el 10 i l’11 de juliol de l’any 2017, vam donar a conèixer MES.

Una associació oberta a tothom per seguir contribuint a la millora del sistema educatiu del nostre país, que en definitiva és contribuir al fet que les famílies, els infants i joves, i els professionals de l’educació, i també de l’àmbit social i de la salut, se sentin recolzats en la seva tasca, i plegats puguem avançar en un projecte de comunitat cada vegada més sostenible, inclusiva i creativa.

Si quieres saber más, pincha en el siguiente enlace:
Red de Pedagogía Sistémica de Cataluña