GRÀCIES Bert Hellinger!

Bert Hellinguer va deixar de viure ahir entre nosaltres.
Va venir a Barcelona a principis de segle a convidar-nos a mirar les nostres families d’una altra manera, revolucionant el camp de la teràpia, l’educació i l’acompanyament de les persones. La seva creativitat ha estat la capacitat de connectar i ordenar el que ja s’estava intuïnt amb les Constel·lacions familiars i l’aprofundiment de la teràpia Sistèmica. Hom pensa que hi ha persones eternes per la seva dimensió, en el cor de tots nosaltres romandrà el seu record i encara més les seves meravelloses aportacions al coneixement de la vida.
El seu llegat és immens i perdurarà en el temps!
G R À C I E S!?