“La Pedagogia Sistèmica va d’estimar la vida”❤

He treballat amb mestres que sense conèixer quasi res de de la Pedagogia Sistèmica, desenvolupaven la seva tasca com si en fossin experts.

Encuriosida per com això era possible, em vaig adonar que són persones que estimen la vida, la seva i la dels altres. Són persones que es meravellen de la singularitat de cada vida, de la seva forma única i irrepetible, de cada persona i de com es desenvolupa en el món; aquestes persones respecten i faciliten allò que afavoreix l’evolució i el creixement , en tots els aspectes, dels seus alumnes.


A l’estimar la vida, no sols miren l’actual generació, i les seves capacitats i limitacions, sinó que poden allargar la mirada cap a altres generacions, cap els avantpassats, cap a altres cultures, entenent les seves aportacions a la vida, amb les limitacions i les circumstàncies dels seus temps. I amb aquesta mirada àmplia i amorosa, també miren a les famílies i els centres on desenvolupen la seva activitat.


Penso que des d’aquesta actitud d’amor a la vida i a tot el què la facilita i l’afavoreix, ens sorgeix la humilitat de saber que sense tot el què ha sostingut la vida fins ara, no hi seriem; i ens col·loquem al lloc adequat, en el nostre lloc, per acompanyar a les famílies en la seva tasca de facilitar una vida d’èxit als fills.


Crec que aquesta és l’actitud que es vol aconseguir amb les formacions de Pedagogia Sistèmica (sense descartar allò què aporten aquestes formacions de coneixement ampli i per facilitar recursos i crear activitats docents)i d’ella es desprèn: Respecte a les arrels, als orígens de qualsevol vida humana; Agraïment cap a tot els que ha facilitat les diferents manifestacions de vida; Ordre en el lloc de desenvolupament professional; Equilibri entre el què donem i rebem; Consciència de ser valuosos personalment i de formar part de sistemes que ens que han influenciat i estan influenciant les nostres actuacions individuals.


La bona actitud és la que produeix bones accions i amb el coneixement, l’entrenament i les actuacions adequades s’avança pel camí cap una bona actitud.

Montserrat Clapers Gallés