“Una de les grans lliçons de la crisi: no podem escapar de la incertesa, sempre estem en la incertesa de la cura del virus, en la incertesa dels desenvolupaments i en les conseqüències de la crisi. Una missió de l’educació: l’ensenyament per afrontar la incertesa”

Edgar Morin