INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable: ASSOCIACIÓ MES MOVIMENT EDUCATIU SISTÈMIC
Finalitat: L’atenció de sol·licituds de diversa índole per part de l’Usuari
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: Altres empreses del grup. Encarregats de Tractament dins o fora de la UE, acollit a “PrivacyShield”
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional + info …
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: www.mesistemic.cat

Informació addicional

La present Política de Protecció de dades regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través del portal d’Internet (en endavant, el “Portal”) que l’ASSOCIACIÓ MES MOVIMENT EDUCATIU SISTÈMIC posa a disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des del Portal.
L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a l’ASSOCIACIÓ MES MOVIMENT EDUCATIU SISTÈMIC per als fins assenyalats.

El Portal pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com Facebook, Twitter O Instagram. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que es recaptada a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.
El Portal pot allotjar blocs, fòrums, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l’usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei, sobre els quals l’ASSOCIACIÓ MES MOVIMENT EDUCATIU SISTÈMIC no té cap control.
A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, l’ASSOCIACIÓ MES MOVIMENT EDUCATIU SISTÈMIC podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari, en aquells casos en què la configuració de l’usuari a l’efecte així ho permeti.

A efectes de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de manera anonimitzada o agregada, l’ASSOCIACIÓ MES MOVIMENT EDUCATIU SISTÈMIC podrà registrar l’adreça IP (número d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

2.1. Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari?
Identitat: l’ASSOCIACIÓ MES MOVIMENT EDUCATIU SISTÈMIC és una associació sense ànim de lucre registrada al Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número d’inscripció 61418 amb data 26 de juny de 2017.
Adreça postal: Muralla de Sant Francesc, 39. 08241 Manresa (Barcelona)
Telèfon: 606 459 688
Correu electrònic: info@mesistemic.cat

2.2. Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari
L’ASSOCIACIÓ MES MOVIMENT EDUCATIU SISTÈMIC tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per part d’aquest. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de:
Consultes i sol·licituds de propostes, (RFP) remeses a través del formulari de contacte habilitat a l’efecte.
Curriculums remesos a través del portal.

La participació en blocs, mitjançant comentaris.

Comunicacions electròniques de naturalesa informativa, d’acord amb els seus interessos.
Adreces de correu electrònic facilitades pels usuaris.
Accions de comunicació i màrqueting tant de naturalesa informativa com publicitària.
l’ASSOCIACIÓ MES MOVIMENT EDUCATIU SISTÈMIC podrà elaborar un perfil comercial, amb base a la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades amb base a aquest perfil.
En el cas que l’Usuari es registri al Portal a través de la connexió social, l’ASSOCIACIÓ MES MOVIMENT EDUCATIU SISTÈMIC únicament accediran a les dades personals de l’Usuari per als quals hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social de què es tracti. Qualsevol informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, aquestes interaccions es regiran per les polítiques de privacitat de les entitats prestadores dels serveis. l’ASSOCIACIÓ MES MOVIMENT EDUCATIU SISTÈMIC no disposa de cap control ni responsabilitat respecte d’aquestes entitats o de l’ús que facin de la informació de l’usuari.

2.2.1. Informació sobre el tractament de dades per a enviament de comunicacions des l’ASSOCIACIÓ MES MOVIMENT EDUCATIU SISTÈMIC
Les dades empleats, o facilitats, en les comunicacions informatives i / o promocionals són tractats per l’ASSOCIACIÓ MES MOVIMENT EDUCATIU SISTÈMIC. per a finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments i professionals de l’ASSOCIACIÓ MES MOVIMENT EDUCATIU SISTÈMIC o del seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting realitzades mitjançant tecnologies a l’efecte; i l’elaboració de perfils amb finalitats comercials.
El consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a l’efecte.
El criteri de conservació de les dades tindrà base a la manifestació contrària al tractament per part seva. En tot cas, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic: info@mesistemic.cat

2.3. Per quant de temps conservarem les dades personals de l’Usuari?
Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud del usuari o mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’Usuari. En el cas concret de currículum les dades seran conservades per un període màxim de tres anys, excepte indicació en contrari per part de l’interessat.

2.4. Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de l’Usuari?
La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l’Usuari.

2.5. A què destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari?
En aquells casos en què l’Usuari sol·liciti, a través del web, propostes de serveis o es remetin currículums, les seves dades seran facilitats a aquelles empreses espanyoles afiliades a la xarxa l’ASSOCIACIÓ MES MOVIMENT EDUCATIU SISTÈMIC.
En aquells casos en què la sol·licitud de l’Usuari així ho justifiqui les dades identificaries es poden facilitar a altres entitats afiliades a la xarxa l’ASSOCIACIÓ MES MOVIMENT EDUCATIU SISTÈMIC, incloses aquelles situades fora de l’Espai Econòmic Europeu, als mers efectes d’atendre la sol·licitud vinculada al país de destinació.
Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions directament exigibles l’ASSOCIACIÓ MES MOVIMENT EDUCATIU SISTÈMIC.

2.6. Quins són els drets de l’Usuari quan ens facilita les seves dades personals?
L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si l’ASSOCIACIÓ MES MOVIMENT EDUCATIU SISTÈMIC trata dades personals que el concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades indexades o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. l’ASSOCIACIÓ MES MOVIMENT EDUCATIU SISTÈMIC cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
L’Usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos i per a això dirigir una comunicació mitjançant correu postal a: l’ASSOCIACIÓ MES MOVIMENT EDUCATIU SISTÈMIC Muralla Sant Francesc, 39. 08241 Manresa (Barcelona) , o correu electrònic a: info@mesistemic.cat amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat