Dades bàsiques
-
 • Durada: 125 h
 • Dates: Desembre 2022 - Octubre 2023
 • Horari: Dissabtes de 09.30 a 14 h i de 16 a 20.30 h
 • Centre: Col·legi Martí Codolar, Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 15 Barcelona
 • -
 • Preu real: 1.495 €
 • Matrícula:
 • -
 • Reconeixement:Formació reconeguda pel Dept. d’Educació com a activitat de formació permanent per al professorat
 • Mode: presencial
 • -
 • -
 • Aprofundiment en les eines sistèmiques per a l’àmbit educatiu i social (Barcelona)

 • Aprofundiment en les eines sistèmiques per a l’àmbit educatiu i social (Barcelona)

  Carles Parellada, Laura Cortés, Cris Gamo, Diana Sanfeliu i Charo Rojas
   

  El segon any de formació d’Eines sistèmiques està orientat al coneixement i aprofundiment d’aquestes eines específiques per a la intervenció des de la mirada de la Pedagogia Sistèmica. Aquest tercer any s’orienta cap a la consolidació de l’ús d’aquestes eines especialment pensant en la supervisió de la pròpia pràctica, sent un objectiu principal l’apoderament necessari per poder-les aplicar en els diferents contextos professionals de les persones del grup.

  Beneficis:
  • Aprofundir en el coneixement i el maneig de les principals eines sistèmiques per a la intervenció i el diagnòstic en l’acompanyament individual de nens, joves i famílies
  • Desenvolupar una actitud d’acompanyament amb eines sistèmiques adequada
  • Aprofundir en el coneixement dels moviments sistèmics, les entrevistes i el genograma com a eines d’intervenció i diagnòstic.
  • Conèixer els principals traumes de la infància i desenvolupar estratègies sistèmiques per al seu acompanyament
  • Aplicar les eines sistèmiques a les organitzacions i la gestió del lideratge.
  • Integrar estratègies sistèmiques per a la supervisió de les tasques professionals.
  • Fer servir eines per a l’abordatge sistèmic dels trastorns alimentaris.
  • Identificar els principals bloquejos que limiten la vivència de la sexualitat com a font de salut i plenitud.
  • Desenvolupar estratègies sistèmiques per fer front als nous reptes que ens planteja la reproducció assistida.
  A qui va dirigida:

  A educadors/res de les diferents etapes educatives, equips directius, orientadors, educadors i treballadors socials, … d’alguna manera a totes aquelles persones que fan una tasca d’acompanyament a infants, joves i famílies, en contexts de tipologia i complexitat diversa.

   

  CONTINGUTS:

  Mòdul 1 _ Laura Cortés _ 17 desembre 2022
  . Aplicació d’eines sistèmiques a les organitzacions.
  . Identificar les dinàmiques sistèmiques bàsiques que actuen en l’organització.
  . Què és el que fa que una organització sigui saludable.
  . L’interès personal i l’interès de l’organització.
  . Els tres principis del lideratge.
  . Estructura d’una intervenció de la supervisió de la tasca professional amb moviments sistèmics.
  . Estratègies per a la intervenció d’un moviment sistèmic com a supervisió de la tasca professional d’un client.
  . Pràctiques supervisades en petit grup

  Mòdul 2 _ Cris Gamo _ 21 gener 2023
  . Ferides emocionals i trauma. Definició de trauma.
  . Mecanismes de defensa psicoemocionals i corporals.
  . Expressió biològica del trauma.
  . Les actituds en l’acompanyament amb eines sistèmiques.

  Mòdul 3 _ Carles Parellada _ 11 febrer
  . L’entrevista sistèmica com un format de conversa que va més enllà d’un diàleg ben intencionat.
  . L’entrevista en els diferents contexts d’acompanyament i d’intervenció sistèmica.
  . El genograma com a mapa privilegiat de la història familiar.
  . Diversitat d’usos del genograma en contexts d’acompanyament.
  . El pas del genograma a un moviment sistèmic: genograma en tres dimensions.
  . Anàlisi i supervisió de genogrames aportats pel grup.

  Mòdul 4 (Taller monogràfic obert) _  Laura Cortés _ 11 març
  . Parella, sexualitat i reproducció assistida
  . La mirada sistèmica aplicada a les relacions de parella. La diferència entre relació i parella.
  . Dinàmiques sistèmiques que actuen i dificulten la qualitat del projecte de parella.
  . Dinàmiques sistèmiques que actuen amb relació a la sexualitat.
  . Els nous reptes de la reproducció assistida. Recursos sistèmics per garantir un procés de reproducció assistida saludable, conscient i inclusiu.
  . Les dinàmiques sistèmiques inconscients que poden dificultar fer un procés saludable, i les implicacions sistèmiques que en poden derivar d’aquestes, en algun membre de la família actual.
  . Supervisió de casos dels propis assistents, a través dels moviments sistèmics.

  Mòdul 5 _ Laura Cortés _ 15 abril
  . Aplicació de les eines sistèmiques per a la supervisió de casos de professionals en l’àmbit de l’acompanyament i la teràpia.
  . A través de la pràctica els alumnes podran supervisar diversos aspectes de la seva intervenció amb els moviments sistèmics.

  Mòdul 6 (Taller monogràfic obert) _ Charo Rojas_ 13 maig
  . Abordatge sistèmic dels trastorns alimentaris.
  . Funció dels aliments. Autoregulació de el cos pel que fa al sistema familiar.
  . Funció sistèmica dels trastorns alimentaris i l’obesitat.
  . Diferència entre anorèxia i bulímia des de la visió sistèmica.
  : Aspectes comuns en la tipologia familiar que es troben en els trastorns alimentaris i l’obesitat.

  Mòdul 7 _ Carles Parellada (matí) i Diana Sanfeliu (tarda)_ 17 juny
  . Ubicació del terapeuta davant la diversitat de perfils dels clients i persones a qui s’acompanya.
  . Moviments sistèmics per a infants i adolescents.
  . Integració dels continguts i les pràctiques de supervisió. Preparació del residencial.

  Mòdul 8 (residencial) _ Carles Parellada i  Laura Cortés _ 29 i 30 de setembre i 1 octubre
  Apoderament i plenitud.

   

  Formadors/es:

  Carles Parellada
  Mestre, psicomotricista i terapeuta familiar, codirector de les formacions de Pedagogia Sistèmica a l’Institut Gestalt de Barcelona, i coautor de llibres sobre Pedagogia Sistèmica, els dos últims La Xarxa Amorosa per a Educar i R_Evolució del Sistema Educatiu, editats per Octaedre.

  Laura Cortés
  Mestra i terapeuta, formada en Pedagogia Sistèmica, com a terapeuta en Constel·lacions familiars i en Constel·lacions per a empreses i organitzacions per l’Institut Gestalt.

  Cris Gamo
  Mestra d’Educació Infantil. Formada en Pedagogia Sistèmica (Institut Gestalt), Eneagrama (Fundació Claudio Naranjo), Constel·lacions Familiars (Institut Gestalt), Teràpia Corporal Integrativa (Espai Gestalt) i en Educació Viva (Associació CRAEV).

  Charo Rojas
  Diplomada en Educació Infantil, cursant el Grau de Psicologia. Terapeuta Gestalt i de Constel·lacions Familiars. Especialista en teràpia per al tractament dels trastorns alimentaris i l’obesitat.

  Diana Sanfeliu
  Licenciada en Ciències de l’Educació en la Universitat de Barcelona, ​​en l’especialitat d’Orientació educativa i Professional. Assessora psicopedagògica i orientadora del Departament d’Ensenyament. Màster en Pedagogia Sistèmica.

   

  Horari:
  Dissabtes: de 09.30 a 14 h i de 16 a 20.30 h

  Horari tallers monogràfics oberts:
  Dissabtes: de 9 a 14 h i de 16 a 21 h

  Preu formació:

  • Pagament únic: 1.495 €. Matrícula 375 € com a reserva de plaça. La resta del pagament abans de la primera trobada.
  • Pagament fraccionat 1.615 €. Matrícula 375 € com a reserva de plaça. La resta del pagament en 8 quotes de 155 €.

  Estada residencial i dinars dels dissabtes no inclosos

   

  Organitzat i dirigit per: