Dades bàsiques
-
 • Durada: 30 h
 • Dates: Del 9 de gener al 6 de març
 • Horari: De 9 a 14 h
 • Centre: Escola Joviat, Manresa
 • -
 • Matrícula:
 • -
 • Mode: online
 • -
 • -
 • Curs d’introducció a la direcció i el lideratge sistèmic

 • Curs d’introducció a la direcció i el lideratge sistèmic

  Jordi Vilaseca, Elisa Tauste i Carles Porrini

  La mirada sistèmica permet l’accés al coneixement de les diferents dimensions de les organitzacions possibilitant la presa de decisions complexes i millorant el seu funcionament.

  Aquesta formació està adreçada a totes aquelles persones de l´àmbit de l´educació  o equips directius de tot tipus d’organitzacions educatives o de l’àmbit social que vulguin millorar la gestió/acompanyament dels seus equips i incorporar la visió sistèmica en les seves organitzacions, per a integrar eines de transformació i de resolució de conflictes per facilitar la presa de decisions.

  PROGRAMA:

  MÒDUL CALENDARI – FORMADOR
  MÒDUL 1. Bases i fonaments del lideratge i la direcció des de la perspectiva sistèmica. 9 DE GENER – Jordi Vilaseca
  MÒDUL 2. El gran valor dels Equips Educatius: talents, virtuts i responsabilitats. 23 DE GENER – Elisa Tauste
  MÒDUL 3. Implementació de noves mirades per atendre la singularitat. 6 DE FEBRER – Elisa Tauste
  MÒDUL 4. La pràctica quotidiana com a punt de partida per la reflexió. 20 DE FEBRER – Carles Porrini
  MÒDUL 5. Un projecte educatiu orientat vers un bé comú. 6 DE MARÇ – Jordi Vilaseca i Elisa Tauste

  CONTINGUTS:

  1r Mòdul

  • Bases i fonaments del lideratge als centres.
  • Funcions i responsabilitats.
  • Tipus de lideratge.
  • Rituals i activitats de centre per cohesionar equips.

  2n Mòdul

  • Converses i oportunitats: vincles i relacions.
  • Talents i virtuts. El poder dels equips
  • L´inici de curs.
  • El lloc de les famílies.
  • Gestió i organització de recursos.
  • Responsabilitats i rols.

  3r Mòdul

  • Implementació de noves mirades
  • La diversitat als centres. Ordres de l´ajuda i indicadors sistèmics.
  • Acompanyament a famílies.
  • Gestió i organització d´horaris.
  • Gestió  i organització de trobades.
  • Gestió i organització d´espais compartits.

  4t Mòdul

  • La dimensió emocional en l´acompanyament d´equips.
  • La resolució de conflictes sota la mirada sistèmica.
  • Revisió de casos i anàlisi de situacions relacionals i de funcionament. Un camp ple de possibilitats.
  • Eines per prendre decisions
  • Reflexió i anàlisi de conflictes. Fidelitats, creences, expectatives, pors…

  5è Mòdul

  • Compartim bones pràctiques.
  • Propòsit evolutiu
  • Plenitud
  • Autogestió.

  METODOLOGIA:

  En totes les sessions hi haurà una base teòrica acompanyada d´activitats pràctiques per a poder aplicar tots els conceptes bàsics treballats, fomentant en tot moment, la participació activa de l´alumnat, la reflexió i la conversa.

  En el primer mòdul es desenvoluparà una base teòrica inicial que donarà estructura a tota la formació. En el segon mòdul, es treballaran aspectes de funcionament i organització dels centres implementant la mirada sistèmica. Al tercer bloc, es revisaran les singularitats dels centres, dels equips i dels contextos de treball per obrir camps de possibilitats i es desenvoluparan noves situacions per millorar la pràctica docent. Al quart mòdul, es reflexionarà sobres situacions quotidianes de la pràctica als centres, les emocions que acompanyen als equips i buscarem estratègies per a millorar el funcionament. Finalment, tancarem el curs amb una sessió on compartirem bones pràctiques.

  OBJECTIUS:

  • Gestionar equips professionals aplicant coneixements de Pedagogia Sistèmica.
  • Conèixer els principis bàsics de la pedagogia sistèmica.
  • Aplicar coneixements de pedagogia sistèmica al lideratge d’equips directius.
  • Donar a conèixer el fonaments de la pedagogia sistèmica.
  • Analitzar els canvis que aporta aquesta nova mirada.
  • Aplicar els principis de la pedagogia sistèmica que facilitin la vinculació amb els alumnes, les famílies i l’equip de mestres.
  • Millorar la gestió emocional en els centres (alumnes, mestres, famílies, personal…).
  • Desenvolupar estratègies que afavoreixin la resolució de conflictes aplicant els principis sistèmics.
  • Implementar intervencions educatives des de la visió sistèmica.

  REQUISITS:

  Aconsellable per persones que formin part d’un equip directiu o vulguin presentar un projecte de direcció en qualsevol entitat educativa de l’àmbit públic, concertat o privat (fundacions, cooperatives, escoles…).

  EQUIP DOCENT:

  Jordi Vilaseca

  Pare, mestre, pedagog i director pedagògic de l’Escola Joviat. Format en Direcció General a la Bussiness School d’ESADE i en Pedagogia Sistèmica per l’Institut Gestalt de Barcelona i el CUDEC de Mèxic. Formador en educació emocional a alumnat d’ESO i de post obligatòria i a educadors en general. L’any 2015 va escriure “La força d’una escola de vida. Un projecte educatiu des de la mirada sistèmica”. Formador en Pedagogia Sistèmica a l’Associació MES.

  Elisa Tauste

  Licenciada en Pedagogia Sistèmica a l’Institut Gestalt. Mestra d´Educació Física i Primària, Formació en Constel·lacions Familiars (Espiral 108). Tutora de la 14a promoció de PS2 en el grup de Barcelona. Coordinació d’un Grup de Recerca de MES. Col·labora i participa en la Xarxa d’Escoles Sistèmiques. Formadora en Pedagogia Sistemica a l’Associació MES.

  Carles Porrini

  Licenciat en Pedagogia Sistèmica, Mestre d’Educació Especial. Educació per la Ciutadania i valors (UB). Pedagogia Sistémica Multidimensional (IG). Formació en Constel·lacions familiars (Espiral 108). Formador i facilitador d’Equip SEER: Salut i Educació Emocional desenvolupant projectes, formacions i assessoraments en educació Emocional i Sistèmica. Formador en Pedagogia Sistèmica a l’Associació MES.