Dades bàsiques
-
 • Durada: 30 h
 • Dates: Del 25/02 al 3/06 de 2023
 • Horari: Dissabtes, de 9 a 14 h.
 • Centre: Escola Mas Rampinyo, C. Joan Miró, 13, Montcada i Reixac (Barcelona)
 • -
 • Preu real: 315 €
 • Matrícula:
 • -
 • Reconeixement:Activitat reconeguda pel Dept. d'Educació com a formació permanent per al professorat
 • Mode: presencial
 • -
 • -
 • Innovació Educativa i Sistèmica (Montcada i Reixac)

 • Innovació Educativa i Sistèmica (Montcada i Reixac)

  Joan Monlleó, Carme Hinojosa, Carles Parellada, Meritxell Bonàs i Susana Brieba.

   

  Enfocament global, holístic, sistèmic i multidimensional.

  El centre d’aquesta formació és possibilitar que a cada escola, mestre o equip, s’activi algun tipus de procés d’innovació educativa a partir de les qualitats i característiques particulars de cada centre. La proposta formativa generarà interrogants derivats d’una mirada sistèmica de l’aprenentatge i un apropament a la cultura d’infància com a lloc de coneixement. Una visió educativa que ens ha de permetre pensar la vida escolar i el procés formatiu de les nenes i els nens; no de forma lineal, sinó com un sistema complex, diferencial i múltiple, connectat amb un món i realitat divers, ple d’experiències i d’informació.

  Tot amb tot, posarem la intenció en el sentit d’indagació de la mateixa pràctica pedagògica de cada mestre, del saber fer col·lectiu i de les inquietuds educatives que es generen com a escola i comunitat educativa. Les estratègies didàctiques i d’actuació són el resultat de la seva recerca-formació. Com també, posarem en valor la cultura d’infància, tot preguntant-nos per a què fem escola i per a qui produïm aprenentatge. I tot plegat, per desenvolupar i crear una estructura per a la innovació genuïna i singular a la mà de cadascú, en base als recursos humans, materials, d’espais, temps i coneixements suficients que disposem a cada context singular.

  Què aconseguiràs amb aquesta formació?

  • L’objectiu és apropar-nos a l’escola, amb una mirada cap a la cultura d’infància i d’aprenentatge per suggerir canvis, propostes i preguntes; tot situant-nos davant de la pròpia pràctica des de la reflexió, la intuïció, l’experiència, els coneixements i els fenòmens.
  • Compartir els aspectes claus que defineixen una cultura d’infància centrada en la mirada sistèmica i els referents que la complementen des de la neurobiologia, les neurociències, i les aportacions de les teories de la comunicació i la complexitat.
  • Mostrar la importància de donar un lloc pertinent a les famílies per fiançar l’experiència d’escolarització dels infants, i millorar els seus processos de desenvolupament global
  • Oferir elements de reflexió per millorar la relació dins dels equips educatius.
  • Explicitar quins són els objectius més rellevants a desenvolupar en els processos de vida dels infants en el marc de l’educació
  • Contrastar amb la pròpia experiència personal allò que emergeix en el context d’interacció amb els infants.
  • Observar i percebre els fenòmens, problemes o situacions emergents com a eina de treball significativa per anar cap a les solucions i les oportunitats.
  • Conversar sobre el valor dels explícits i els implícits com a font per a l’aprendre a aprendre entre les accions, la intuïció, la reflexió, la investigació i la teoria davant els nous reptes que ens planteja el dia a dia a l’escola.
  • Fer ús dels recursos, les eines i les estratègies que tenim a l’abast per enfocar-nos cap al benestar, l’alegria i l’aprenentatge.
  • Transformar la mirada devers la dignitat i la identitat de totes les persones.

  A qui va dirigida: Escoles, equips, mestres i professionals de l’educació.

  Continguts i programa

  Sessió 1 _ 25/02/23 _ Carles Parellada
  Per una cultura d’infància: aspectes claus des de les neurociències i la Pedagogia Sistèmica.

  • Antecedents i referents de la mirada sistèmica en l’educació.
  • Aportacions de la neurobiologia: programa intern, processos de vida i membrana.
  • Aportacions de les neurociències: sistema nerviós i gestió de l’atenció i de les emocions.
  • El llenguatge i la conversa com a punts neuràlgics de l’acompanyament dels infants.
  • Importància de la intenció i la gestió dels camps d’informació.
  • Els grans principis d’un sistema educatiu centrat en les necessitats autèntiques dels infants.
  • Les actituds dels educadors/res que estan presents i acompanyen des del respecte i el reconeixement

  Sessió 2 _ 18/03/23 _ Carme Hinojosa
  L’Espai Psicomotriu, un laboratori a on re-visitar i transformar processos de vida

  • Una mirada global i respectuosa de la pràctica Psicomotriu en relació al desenvolupament dels infants.
  • El paper del cos, el moviment, l’expressivitat sensoriomotriu, el joc simbòlic i la representació.
  • La Pràctica Psicomotriu de Bernard Aucouturier com un espai-laboratori per (re)visitar les diferents etapes evolutives a fi de transformar els registres limitadors.
  • Reflexió sobre les diferents possibilitats d’experimentació amb  materials diversos.
  • La intervenció de l’adult. L’essència.
  • El plaer de SER, FER, SENTIR, i  PENSAR.

  Sessió 3 _ 22/04/23 _ Merixell Bonàs
  Com crear un context d’aprenentatge. Educació i cultura. El mestre en la construcció col·lectiva del coneixement

  • El mestre com a organitzador d’allò comú.
  • La importància de democratitzar l’aprenentatge.
  • La recerca com a procés vinculat a la complexitat i a la indagació.
  • El valor dels temps comuns i del coneixement compartit.
  • El valor del llenguatge: la conversa com a espai-temps per trobar sentits conjunts.
  • El relat i la documentació.

  Sessió 4 _ 13/05/23 _ Susanna Brieba
  La descoberta i activació del propi potencial de creació a través del joc, el cos i la diversió.

  • Descobrir la nostra vivència i experiència durant la pròpia infància ens permet entendre millor des de quin lloc acompanyem els infants.
  • A través del joc i el cos activarem el propi potencial creatiu per poder acompanyar els infants des de l’alegria, l’autenticitat, el fluir i la coherència.

  Sessió 5 _ 03/06/23 _ Joan Monlleó
  Com transitar de la cultura heretada a la cultura de l’aprenentatge? 

  • Què conservarem i què deixarem anar?
  • Fer emergir aspectes rellevants de la cultura heretada.
  • Construir un espai de conversa (auto)organitzat per a la creació d’una nova cultura de l’aprenentatge, espai i Bé comú.
  • Posar en comú els principis per a la creació d’un nou marc educatiu compartit.

   

  Formadors/es

  Carles Parellada Enrich
  Mestre, psicomotricista i terapeuta familiar, impulsor de la Xarxa de Pedagogia Sistèmica de Catalunya. Formador, col·laborador, conferenciant, divulgador i supervisor d’institucions. Coautor de diversos llibres.

  Carme Hinojosa Puiggròs
  Educadora, psicomotricista terapèutica (Bernard Aucouturier). Formada en Teràpia Familiar Sistèmica, i en Pedagogia Sistèmica per la UDEC de Mèxic. Especialista en el treball corporal conscient. Formadora en l’Àrea de Pedagogia Sistèmica de l’Institut Gestalt de Barcelona. Dinamitzadora de grups d’infants i d’adults en contexts educatius i de creixement personal.

  Mertixell Bonàs i Solà
  Doctora en educació, mestra de l’escola El Martinet, formadora de mestres i també ha escrit articles en diferents revistes educatives.

  Susana Brieba Cardona
  Mare de tres fills, mestra i Llicenciada en Belles Arts. Formada en Pedagogia Sistèmica, educació Viva, constel·lacions familiars i en el sistema Ludo corporal.

  Joan Monlleó Neila
  Mestre, lingüista, acompanyant i especialista en Pedagogia Sistèmica. Format i amb experiència en el trajecte per a la constitució d’una escola de nova creació. Assessor i acompanyant emocional individual, formador en centres i coordinador.

   

   

  Organizat i dirigit per: