Dades bàsiques
-
 • Durada: 125 h
 • Horari: Dissabtes de 09.30 a 14 h i de 16 a 20.30 h
 • -
 • Preu real: 1.425 €
 • Matrícula:
 • -
 • Mode: presencial
 • -
 • -
 • Eines per l’acompanyament sistèmic individual en contexts professionals diversos II

 • Eines per l’acompanyament sistèmic individual en contexts professionals diversos II

  Especialització i aprofundiment en el coneixement de les eines d’acompanyament sistèmic individual de caràcter professional en àmbits diversos.

  A qui va dirigida:
  A educadors/res de les diferents etapes educatives, equips directius, orientadors, educadors i treballadors socials, … d’alguna manera a totes aquelles persones que fan una tasca d’acompanyament a infants, joves i famílies, en contexts de tipologia i complexitat diversa.

  Requisits:
  Poden accedir a aquesta formació les persones que ja han fet la formació d’Eines sistèmiques I. S’estudiaran els casos en que es pugui donar alguna casuística no prevista en aquests requisits previs.

  CONTINGUTS:

  Mòdul 1:
  . Actitud del terapeuta. Tractament del trauma. Supervisió de casos

  Mòdul 2:
  . L’entrevista i el genograma en la sessió individual. Supervisió de casos

  Mòdul 3 (taller monogràfic obert):
  . Abordatge sistèmic dels trastorns alimentaris.
  . El llenguatge del cos. Salut i malaltia

  Mòdul 4 (taller monogràfic obert):
  . Aplicació d’eines sistèmiques a les organitzacions. Aprofundiment en l’ús de les eines sistèmiques en la supervisió de la tasca professional.

  Mòdul 5 (taller monogràfic obert):
  . Els nous reptes de la reproducció assistida. Supervisió de casos

  Mòdul 6 (taller monogràfic obert):
  . Enfocament integratiu de la sexualitat

  Mòdul 7:
  . Ubicació del terapeuta davant la diversitat de perfils dels clients i persones a qui s’acompanya.
  . Integració dels continguts i les pràctiques de supervisió.
  . Preparació del residencial.

  Mòdul 8 (residencial):
  . Apoderament i plenitud

  Dates:
  Per definir

  Horari:
  Dissabtes: de 09.30 a 14 h i de 16 a 20.30 h

  Horari tallers monogràfics oberts:
  Dissabtes: de 9 a 14 h i de 16 a 21 h

  Preu formació: 1.425 € (125 h)
  Estància residencial i dinars dels dissabtes no inclosos

   

  Organitzat i dirigit per: 

  Institut Gestalt, MES Moviment Educatiu Sistèmic