Dades bàsiques
-
 • Durada: 125 h
 • Dates: Octubre 2021 - Octubre 2022
 • Horari: Dissabtes de 09.30 a 14 h i de 16 a 20.30 h
 • Centre: Col·legi Martí Codolar, Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 15 Barcelona
 • -
 • Preu real: 1.470 €
 • Matrícula:
 • -
 • Reconeixement:Degut als protocols pel Covid19, el Departament d’Ensenyament no reconeix cap activitat presencial fins a nou avís.
 • Mode: presencial
 • -
 • Programa:
  Descarrega el programa
 • -
 • Eines per a l’acompanyament sistèmic en l’àmbit educatiu i social (2n curs) (Barcelona)

 • Eines per a l’acompanyament sistèmic en l’àmbit educatiu i social (2n curs) (Barcelona)

  Carles Parellada, Laura Cortés, Cris Gamo, Charo Rojas, Josep Ayet, Aina Cortés, Diana Sanfeliu i Joan Corbalán

  El primer any de formació d’Eines Sistèmiques està orientat al coneixement i aprofundiment d’aquestes eines específiques de la intervenció des de la mirada de la Pedagogia Sistèmica, aquest segon any s’orienta cap a la consolidació de l’ús d’aquestes eines especialment pensant en la supervisió de la pròpia pràctica, sent un objectiu principal l’apoderament necessari per a poder-les aplicar en els diferents contextos professionals de les persones del grup.

  Beneficis:

  • Aprofundir en el coneixement i ús de les principals eines sistèmiques per a la intervenció i diagnòstic en l’acompanyament individual d’infants, joves i famílies.
  • Desenvolupar una actitud terapèutica adequada.
  • Aprofundir en el coneixement dels moviments sistèmics, les entrevistes i el genograma com a eines d’intervenció i diagnòstic.
  • Conèixer els principals traumes de la infància i desenvolupar estratègies sistèmiques per al seu acompanyament.
  • Aplicar les eines sistèmiques a les organitzacions i la gestió del lideratge.
  • Integrar estratègies sistèmiques per a la supervisió de les tasques professionals.
  • Utilitzar eines per a l’abordatge sistèmic dels trastorns alimentaris.
  • Entrenar la capacitat perceptiva dels camps subtils i els centres energètics.
  • Identificar els principals bloquejos que limiten la vivència de la sexualitat com a font de salut i plenitud.
  • Desenvolupar estratègies sistèmiques per afrontar els nous reptes que ens planteja la reproducció assistida.

  A qui va dirigida:
  A educadors/res de les diferents etapes educatives, equips directius, orientadors, educadors i treballadors socials, … d’alguna manera a totes aquelles persones que fan una tasca d’acompanyament a infants, joves i famílies, en contexts de tipologia i complexitat diversa.

  Requisits:
  Poden accedir a aquesta formació les persones que ja han fet la formació d’Eines sistèmiques I.

  CONTINGUTS:

  Mòdul 1 _ Cris Gamo _ 23 octubre 2021
  . Les actituds del terapeuta en l’acompanyament amb eines sistèmiques.
  . Definició de trauma. Principals traumes en la infància.
  . Mecanismes de defensa psicoemocionals i corporals.
  . Expressió biològica del trauma.

  Mòdul 2 _ Carles Parellada _ 13 novembre
  . L’entrevista sistèmica com un format de conversa que va més enllà d’un diàleg ben intencionat.
  . L’entrevista en els diferents contextos d’acompanyament i d’intervenció sistèmica.
  . El genograma com a mapa privilegiat de la història familiar.
  . Diversitat d’usos del genograma en contextos d’acompanyament.
  . El pas del genograma a un moviment sistèmic: genograma en tres dimensions.
  . Anàlisi i supervisió de genogrames aportats pel grup

  Mòdul 3 (taller monogràfic obert) _ Charo Rojas (matí) i Josep Ayet (tarda) _ 15 gener 2022
  Matí:
  . Abordatge sistèmic dels trastorns alimentaris.
  . Funció dels aliments.
  . Autoregulació del cos respecte al sistema familiar.
  . Funció sistèmica dels trastorns alimentaris i l’obesitat.
  . Diferència entre anorèxia i bulímia des de la visió sistèmica.
  . Aspectes comuns en la tipologia familiar que es troben en els trastorns alimentaris i l’obesitat.
  Tarda:
  . Percepció i camps energètics.
  . Percepció del camp subtil i dels centres d’energia.
  . Silenci interior i neutralització d’emocions i pensaments.
  . Exercicis de Qigong.
  . Pràctica de visió del camp energètic.
  . Pràctica cinestèsica de percepció del camp energètic.

  Mòdul 4 (taller monogràfic obert) _ Aina Cortés _ 12 febrer
  . Enfocament integratiu de la sexualitat
  . Què és la sexualitat.
  . Perspectives, la repressió sexual, la ferida col·lectiva i sistèmica heretada, cultura heteropatriarcal i coitocentrista.
  . Els introjectes limitants explícits, implícits rebuts de l’entorn.
  . Abordatge corporal i emocional de la pròpia sexualitat.
  . Autoamor i autoerotisme, límits i pactes, desitjos i necessitats.
  . L’energia sexual com a font de salut, connexió i celebració de la vida.
  . La teràpia corporal com a mitjà per a mobilitzar i desbloquejar l’energia sexual estancada.

  Mòdul 5 _ Laura Cortés _ 12 març
  . Aplicació d’eines sistèmiques en les organitzacions.
  . Identificació de les dinàmiques sistèmiques bàsiques que actuen en l’organització.
  . Què és el que fa que una organització sigui saludable.
  . L’interès personal i l’interès de l’organització. Els tres principis del lideratge.
  . Estructura d’una intervenció de la supervisió de la tasca professional amb moviments sistèmics.
  . Estratègies per a la intervenció d’un moviment sistèmic com a supervisió de la tasca professional d’un client.
  . Pràctiques supervisades en petit grup.

  Mòdul 6 (taller monogràfic obert pel matí) _ Laura Cortés _ 23 abril 
  . Els nous reptes de la reproducció assistida.
  . La mirada sistèmica aplicada a la reproducció assistida.
  . Recursos sistèmics per a garantir un procés de reproducció assistida saludable, conscient i inclusiu.
  . Les dinàmiques sistèmiques inconscients que poden dificultar fer un procés saludable, i les implicacions sistèmiques que poden derivar d’aquestes, en algun membre de la família actual.
  . Supervisió de casos dels propis assistents a través dels moviments sistèmics.

  Mòdul 7 _ Diana Sanfeliu i Carles Parellada _ 28 maig
  . Ubicació del terapeuta davant la diversitat de perfils dels clients i persones a les quals s’acompanya.
  . Moviments sistèmics per a infants i adolescents.
  . Integració dels continguts i les pràctiques de supervisió. Preparació del residencial.

  Mòdul 8 (residencial) _ Carles Parellada, Joan Corbalán i Laura Cortés _ 30 setembre, 1 i 2 d’octubre
  Apoderament i plenitud

  Continguts:

  • Les actituds del terapeuta en l’acompanyament amb eines sistèmiques. Definició de trauma. Principals traumes en la infància. Defenses i automàtics. Acompanyar el trauma amb eines sistèmiques.
  • Ubicació del terapeuta davant la diversitat de perfils dels clients i persones a les quals acompanya.
  • L’entrevista sistèmica com un format de conversa que va més enllà d’un diàleg ben intencionat. L’entrevista en els diferents contextos d’acompanyament i d’intervenció sistèmica.
  • El genograma com a mapa privilegiat de la història familiar. Diversitat d’usos del genograma en contextos d’acompanyament. El pas del genograma a un moviment sistèmic: genograma en tres dimensions.
  • Abordatge sistèmic dels trastorns alimentaris. Funció dels aliments. Autoregulació del cos respecte al sistema familiar. Funció sistèmica dels trastorns alimentaris i l’obesitat. Diferència entre anorèxia i bulímia des de la visió sistèmica. Aspectes comuns en la tipologia familiar que es troben en els trastorns alimentaris i l’obesitat.
  • Percepció del camp subtil i els centres d’energia. Silencio interior i neutralització d’emocions i pensaments. Exercicis de Qigong. Pràctica de visió del camp energètic. Practica cinestèsica de percepció del camp energètic.
  • La sexualitat i els seus diferents perspectives. La repressió sexual, la ferida col·lectiva i sistèmica heretada, cultura heteropatriarcal i coitocentrista. Els intrajectes limitants explícits, implícits rebuts de l’entorn. Abordatge corporal i emocional de la pròpia sexualitat. Autoamor i autoerotisme, límits i pactes, desitjos i necessitats. L’energia sexual com a font de salut, connexió i celebració de la vida. La teràpia corporal com a mitjà per a mobilitzar i desbloquejar l’energia sexual estancada.
  • Aplicació d’eines sistèmiques en les organitzacions. Identificar les dinàmiques sistèmiques bàsiques que actuen en l’organització. Què és el que fa que una organització sigui saludable. L’interès personal i l’interès de l’organització. Els tres principis del lideratge. Estructura d’una intervenció de la supervisió de la tasca professional amb moviments sistèmics. Estratègies per a la intervenció d’un moviment sistèmic com a supervisió de la tasca professional d’un client.
  • Els nous reptes de la reproducció assistida. La mirada sistèmica aplicada a la reproducció assistida. Recursos sistèmics per a garantir un procés de reproducció assistida saludable, conscient i inclusiu. Les dinàmiques sistèmiques inconscients que poden dificultar fer un procés saludable, i les implicacions sistèmiques que poden derivar d’aquestes, en algun membre de la família actual. Supervisió de casos dels propis assistents, a través dels moviments sistèmics.

   

  Formadors/es:

  Carles Parellada
  Maestro, psicomotricista i terapeuta familiar, codirector de les formacions de Pedagogia Sistèmica a l’Institut Gestalt de Barcelona, i coautor de llibres sobre Pedagogia Sistèmica, els dos últims La Xarxa Amorosa per a Educar i R_Evolució del Sistema Educatiu, editats per Octaedre.

  Laura Cortés
  Mestra i terapeuta, formada en Pedagogia Sistèmica, com a terapeuta en Constel·lacions familiars i en Constel·lacions per a empreses i organitzacions per l’Institut Gestalt.

  Cris Gamo
  Mestra d’Educació Infantil. Formada en Pedagogia Sistèmica (Institut Gestalt), Eneagrama (Fundació Claudio Naranjo), Constel·lacions Familiars (Institut Gestalt), Teràpia Corporal Integrativa (Espai Gestalt) i en Educació Viva (Associació CRAEV).

  Charo Rojas
  Diplomada en Educació Infantil, cursant el Grau de Psicologia. Terapeuta Gestalt i de Constel·lacions Familiars. Especialista en teràpia per al tractament dels trastorns alimentaris i l’obesitat.

  Josep Ayet
  Monitor de qigong, astròleg i sanador, interessat en explorar i investigar la capacitat perceptiva, ha après i practicat diferents tècniques per aprofundir en la modulació de l’atenció i de la percepció, i entrar en àmbits subtils de la realitat.

  Aina Cortés
  Terapeuta Gestalt i Corporal Integrativa. Programa SAT de Claudio Naranjo. Terapeuta ROAF i Sexualitat Sagrada. Especialització en Sexualitat Femenina.

  Diana Sanfeliu
  Licenciada en Ciències de l’Educació en la Universitat de Barcelona, ​​en l’especialitat d’Orientació educativa i Professional. Assessora psicopedagògica i orientadora del Departament d’Ensenyament. Màster en Pedagogia Sistèmica.

  Joan Corbalán
  Empresari, consultor i coach d’empreses, organitzacions i equips directius. Terapeuta de persones, parelles i famílies, constel·lador familiar i organitzacional, docent a l’Institut Gestalt de Barcelona

   

  Horari:
  Dissabtes: de 09.30 a 14 h i de 16 a 20.30 h

  Horari tallers monogràfics oberts:
  Dissabtes: de 9 a 14 h i de 16 a 21 h

   

  Preu formació:

  • Pagament únic: 1.470 €. Matrícula 370 € com a reserva de plaça. Resta de pagament abans de la primera trobada.
  • Pagament fraccionat 1595 €. Matrícula 370 € com a reserva de plaça. Resta de pagament en 8 quotes de 153 €.

  Estància residencial i dinars dels dissabtes no inclosos

   

  Inscripcions: bibi.calvera@institutgestalt.com

   

  Organitzat i dirigit per: