Dades bàsiques
-
 • Durada: 125 h
 • Dates: Gener - Octubre 2023
 • Horari: Dissabtes de 09.30 a 14 h i de 16 a 20.30 h
 • Centre: Col·legi Martí Codolar, Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 15 Barcelona
 • -
 • Preu real: 1.495 €
 • Matrícula:
 • -
 • Reconeixement:Activitat reconeguda pel Dept. d'Educació com a formació permanent per al professorat
 • Mode: presencial
 • -
 • -
 • Eines sistèmiques per a l’àmbit educatiu i social (Barcelona)

 • Eines sistèmiques per a l’àmbit educatiu i social (Barcelona)

  Carles Parellada, Laura Cortés, Carles Porrini, Joan Corbalán i Cris Gamo
   

  El principal objectiu d’aquesta formació és conèixer en profunditat i aprendre a utilitzar les quatre eines bàsiques que usem des de l’enfocament basat en la Pedagogia Sistèmica: l’entrevista, el genograma, els moviments sistèmics, i els rituals vinculats a la dimensió simbòlica.

  Aquestes eines són les que fonamenten la intervenció sistèmica en processos d’acompanyament als infants, joves, i llurs famílies, tanmateix d’alguna manera per l’acompanyament i supervisió dels equips professionals vinculats a l’educació i a l’educació social.

  En els diferents mòduls s’analitzarà i s’aprofundirà en la intervenció com a professionals amb la mirada sistèmica a través de casos amb els que s’estigui treballant, tenint també en consideració els ordres de l’ajuda i tot el marc teòric que ajuden a comprendre les dinàmiques inconscients dels sistemes familiars.
  Es treballaran aspectes essencials com la percepció, la generació d’imatges d’ordre sistèmic, la creació de rituals i l’ús de materials diversos en els moviments sistèmics.

  Els mòduls seran vivencials combinant la teoria amb la pràctica que es portarà terme a través dels casos vivencials de les persones que participin en la formació.

  Objectius:
  • Desenvolupar un bon acompanyament sistèmic, des de les actituds adequades i tenint en compte els ordres de l’ajuda i el canvi de mirada que comporta la perspectiva sistèmica
  • Aprendre a gestionar els moviments sistèmics com a eina d’intervenció i diagnòstic en l’acompanyament d’infants, joves i famílies
  • Identificar les dinàmiques sistèmiques familiars a través dels moviments sistèmics
  • Desenvolupar estratègies d’intervenció per a la resolució dels moviment sistèmics
  • Integrar estratègies per a la configuració d’imatges de solució
  • Utilitzar la visualització com a eina d’anclatge i empoderament
  • Reflexionar sobre les aportacions de la intervenció sistèmica a les diferents fases del dol
  • Entrenar la capacitat d’observació i percepció dels indicadors de context
  • Identificar Implicacions sistèmiques en els trastorns de la conducta i les dificultats d’aprenentatge
  • Desenvolupar estratègies per l’abordatge de les addiccions des de la perspectiva sistèmica
  A qui va dirigida:

  A educadors/res de les diferents etapes educatives, equips directius, orientadors, educadors i treballadors socials, … d’alguna manera a totes aquelles persones que fan una tasca d’acompanyament a infants, joves i famílies, en contexts de tipologia i complexitat diversa.

  Requisits: 
  Poden accedir a aquesta formació les persones que ja han fet els dos primers cursos de la formació de Pedagogia Sistèmica o Intervenció sistèmica en l’àmbit social, i les que han completat la formació de Constel·lacions familiars.

   

  CONTINGUTS:

  Mòdul 1 _ Carles Parellada _ 28 gener 2023
  . Actualització dels aspectes bàsics de la mirada sistèmica
  . Ordre i desordre en els sistemes familiars, i en els sistemes en general
  . Eines sistèmiques: entrevista, genograma, moviments sistèmics, rituals i món simbòlic.

  Mòdul 2 _ Carles Porrini _ 25 febrer
  . Acompanyament de processos emocionals a partir de les imatges generades
  . Treball amb el món simbòlic, interpretació de les implicacions sistèmiques que ens desvelen
  . La visualització com a eina d’anclatge, empoderament, transformació
  . Actituds professionals en l’acompanyament sistèmic. La observació i la percepció com a eines d’intervenció
  . Treball de moviments sistèmics amb altres objectes (fustes, tapetes, animals…)

  Mòdul 3 _ Laura Cortés _ 25 març
  . Identificació de les dinàmiques d’ordre i desordre del sistema familiar
  . Identificació de les implicacions sistèmiques transgeneracionals
  . Observació i percepció dels indicadors de context
  . Estratègies d’intervenció per a la resolució dels moviments sistèmics
  . Estratègies per a la configuració d’imatges d’ordre sistèmic
  . Frases transformadores. Treball de moviments sistèmics amb ninos

  Mòdul 4 (Taller monogràfic obert) _  Joan Corbalán _ 22 abril
  . Relacions de parella i nous models familiars
  . Les tipologies familiars en la societat actual
  . Què ajuda i què dificulta a cada tipus de família
  . Dinàmiques ocultes en la parella i en cada tipus de família

  Mòdul 5 (Taller monogràfic obert) _ Laura Cortés _ 20 maig 
  . Implicacions sistèmiques en els trastorns de la conducta i les dificultats d’aprenentatge
  . Els vincles i les relacions en la infància i l’adolescència
  . Amor cec i simptomatologia expressada. Ingredients emocionals per a interpretar el dolor dels infants
  . L’ús d’eines sistèmiques per a acompanyar aquestes dificultats

  Mòdul 6 _ Cris Gamo_ 10 juny
  . Ferides emocionals i trauma. Definició de trauma.
  . Mecanismes de defensa psicoemocionals i corporals.
  . Expressió biològica del trauma.
  . Les actituds en l’acompanyament amb eines sistèmiques.

  Mòdul 7 _ Laura Cortés _ 16 setembre
  . Aplicació de les eines sistèmiques per a la supervisió de casos de professionals en l’àmbit de l’acompanyament i la teràpia
  . A través de la pràctica els alumnes podran supervisar diversos aspectes de la seva intervenció amb els moviments sistèmics.

  Mòdul 8 (residencial) _ Carles Parellada, Laura Cortés i Carles Porrini _ 20, 21 i 22 octubre
  Talents i dons en els processos d’acompanyament.

  Formadores/as

  Carles Parellada
  Maestro, psicomotricista y terapeuta familiar, codirector de las formaciones de Pedagogía Sistémica en el Instituto Gestalt de Barcelona, y co-autor de libros sobre Pedagogía Sistémica, los dos últimos La Red Amorosa para Educar y R_Evolución del Sistema Educativo, editados por Octaedro.

  Carles Porrini
  Maestro de Educació Especial. Educación para la Ciudadanía y valores (UB). Pedagogía sistémica Multidimensional (IG). Formación en Constelaciones familiares (Espiral 108).

  Laura Cortés
  Maestra y terapeuta, formada en Pedagogía Sistémica, como terapeuta en Constelaciones familiares y en Constelaciones para empresas y organizaciones por el Instituto Gestalt.

  Joan Corbalán
  Empresari, consultor i coach d’empreses, organitzacions i equips directius. Terapeuta de persones, parelles i famílies, constelador familiar i organitzacional, docent a l’Institut Gestalt de Barcelona i en diverses universitats on Imparteix les formacions: Constel·lacions familiars, Organitzacionals i Coaching Sistèmic; L’Ordre que dóna felicitat; Vocació, Professió i Diners; Pedagogia Sistèmica; Infància, Adolescència i Família.

  Cris Gamo
  Maestra de Educación Infantil. Formada en Pedagogía Sistémica (Institut Gestalt), Eneagrama (Fundación Claudio Naranjo), Constelaciones Familiares (Institut Gestalt), Terapia Corporal Integrativa (Espai Gestalt) y en Educación Viva (Associació CRAEV).

   

  Horari:
  Dissabtes: de 09.30 a 14 h i de 16 a 20.30 h

  Horari tallers monogràfics oberts:
  Dissabtes: de 9 a 14 h i de 16 a 21 h

  Preu formació:

  • Pagament únic: 1.495 €. Matrícula 375 € com a reserva de plaça. La resta del pagament abans de la primera trobada.
  • Pagament fraccionat 1.615 €. Matrícula 375 € ccom a reserva de plaça. La resta del pagament en 8 quotes de 155€

  Estada residencial i dinars dels dissabtes no inclosos

   

  Organitzat i dirigit per: