Dades bàsiques
-
 • Durada: 125 h
 • Dates: Gener - Setembre 2021
 • Horari: Dissabtes de 09.30 a 14 h i de 16 a 20.30 h
 • Centre: Col·legi Martí Codolar, Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 15 Barcelona
 • -
 • Preu real: 1.425 €
 • Matrícula:
 • -
 • Reconeixement: Formació en tràmits de Reconeixement pel Dept. d'Ensenyament
 • Mode: presencial
 • -
 • Programa:
  Descarrega el programa
 • -
 • Eines per l’acompanyament sistèmic individual en contexts professionals diversos I (Barcelona)

 • Eines per l’acompanyament sistèmic individual en contexts professionals diversos I (Barcelona)

  Carles Parellada, Laura Cortés, Sílvia Palou, Joan Corbalán i Xavier Vaquero
   

  El principal objectiu d’aquesta formació és conèixer en profunditat i aprendre a utilitzar les quatre eines bàsiques que usem des de l’enfocament basat en la Pedagogia Sistèmica: l’entrevista, el genograma, els moviments sistèmics, i els rituals vinculats a la dimensió simbòlica.

  Aquestes eines són les que fonamenten la intervenció sistèmica en processos d’acompanyament als infants, joves, i llurs famílies, tanmateix d’alguna manera per l’acompanyament i supervisió dels equips professionals vinculats a l’educació i a l’educació social.

  En els diferents mòduls s’analitzarà i s’aprofundirà en la intervenció com a professionals amb la mirada sistèmica a través de casos amb els que s’estigui treballant, tenint també en consideració els ordres de l’ajuda i tot el marc teòric que ajuden a comprendre les dinàmiques inconscients dels sistemes familiars.
  Es treballaran aspectes essencials com la percepció, la generació d’imatges d’ordre sistèmic, la creació de rituals i l’ús de materials diversos en els moviments sistèmics.

  Els mòduls seran vivencials combinant la teoria amb la pràctica que es portarà terme a través dels casos vivencials de les persones que participin en la formació.

  Objectius:
  • Desenvolupar un bon acompanyament sistèmic, des de les actituds adequades i tenint en compte els ordres de l’ajuda i el canvi de mirada que comporta la perspectiva sistèmica
  • Aprendre a gestionar els moviments sistèmics com a eina d’intervenció i diagnòstic en l’acompanyament d’infants, joves i famílies
  • Identificar les dinàmiques sistèmiques familiars a través dels moviments sistèmics
  • Desenvolupar estratègies d’intervenció per a la resolució dels moviment sistèmics
  • Integrar estratègies per a la configuració d’imatges de solució
  • Utilitzar la visualització com a eina d’anclatge i empoderament
  • Reflexionar sobre les aportacions de la intervenció sistèmica a les diferents fases del dol
  • Entrenar la capacitat d’observació i percepció dels indicadors de context
  • Identificar Implicacions sistèmiques en els trastorns de la conducta i les dificultats d’aprenentatge
  • Desenvolupar estratègies per l’abordatge de les addiccions des de la perspectiva sistèmica

  Taller de moviments sistèmics Carles Parellada

  A qui va dirigida:

  A educadors/res de les diferents etapes educatives, equips directius, orientadors, educadors i treballadors socials, … d’alguna manera a totes aquelles persones que fan una tasca d’acompanyament a infants, joves i famílies, en contexts de tipologia i complexitat diversa.

  Requisits: 
  Poden accedir a aquesta formació les persones que ja han fet Pedagogia Sistèmica de primer any, les que han completat la formació de Constel·lacions Familiars i Infància, adolescència i família, i s’estudiaran els casos que es pugui donar alguna casuística no prevista en aquests requisits previs.

   

  CONTINGUTS:

  Mòdul 1 _ Carles Parellada _ 23 de gener
  . Actualització dels aspectes bàsics de la mirada sistèmica
  . Ordre i desordre en els sistemes familiars, i en els sistemes en general
  . Eines sistèmiques: entrevista, genograma, moviments sistèmics, rituals i món simbòlic.

  Mòdul 2 _ Sílvia Palou _ 27 de febrer
  . Acompanyament de processos emocionals a partir de les imatges generades
  . Treball amb el món simbòlic, interpretació de les implicacions sistèmiques que ens desvelen
  . La visualització com a eina d’anclatge, empoderament, transformació
  . Actituds professionals en l’acompanyament sistèmic. La observació i la percepció com a eines d’intervenció
  . Treball de moviments sistèmics amb altres objectes (fustes, tapetes, animals…)

  Mòdul 3 (Taller monogràfic obert) _ Sílvia Palou _ 13 de març
  . Implicacions sistèmiques en els trastorns de la conducta i les dificultats d’aprenentatge
  . Els vincles i les relacions en la infància i l’adolescència
  . Amor cec i simptomatologia expressada. Ingredients emocionals per a interpretar el dolor dels infants
  . L’ús d’eines sistèmiques per a acompanyar aquestes dificultats

  Mòdul 4 (Taller monogràfic obert) _ Xavier Vaquero _ 17 d’abril
  . Abordatge de les addiccions des de la perspectiva sistèmica
  . Drogues i pantalles en la societat actual de consum, funció i símptoma
  . El simbolisme sistèmic de les addiccions
  . Els Ordres de l’ajuda en la intervenció professional amb addiccions

  Mòdul 5 _ Laura Cortés _ 22 de maig
  . Identificació de les dinàmiques d’ordre i desordre del sistema familiar
  . Identificació de les implicacions sistèmiques transgeneracionals
  . Observació i percepció dels indicadors de context
  . Estratègies d’intervenció per a la resolució dels moviments sistèmics
  . Estratègies per a la configuració d’imatges d’ordre sistèmic
  . Frases transformadores. Treball de moviments sistèmics amb ninos

  Mòdul 6 (Taller monogràfic obert) _  Joan Corbalán _ 12 de juny
  . Relacions de parella i nous models familiars
  . Les tipologies familiars en la societat actual
  . Què ajuda i què dificulta a cada tipus de família
  . Dinàmiques ocultes en la parella i en cada tipus de família

  Mòdul 7 _ Laura Cortés _ 17 de juliol
  . Aprofundiment en el treball de les implicacions sistèmiques transgeneracionals
  . Aprofundiment en l’ús de l’eina del genograma
  . Ús de les eines sistèmiques en la supervisió de la tasca professional
  . La intervenció sistèmica a les diferents fases del dol biogràfic i sistèmic

  Mòdul 8 (residencial) _ Carles Parellada i Laura Cortés _ 3, 4 i 5 de setembre
  Talents i dons en els processos d’acompanyament

  Dates:

  • 23 de gener de 2021
  • 27 de febrer
  • 13 de març
  • 17 d’abril
  • 22 de maig
  • 12 de juny
  • 17 de juliol
  • 3, 4 i 5 de setembre

  Horari:
  Dissabtes: de 09.30 a 14 h i de 16 a 20.30 h

  Horari tallers monogràfics oberts:
  Dissabtes: de 9 a 14 h i de 16 a 21 h

  Preu formació: 1.425 € (125 h)
  Estància residencial i dinars dels dissabtes no inclosos

  Per a la vostra tranquil·litat, sempre que la situació així ho requereixi, us farem arribar un certificat de mobilitat per a l’assistència presencial als mòduls del curs.

   

  Organitzat i dirigit per: 

  Institut Gestalt, MES Moviment Educatiu Sistèmic