Dades bàsiques
-
 • Durada: 125 h.
 • Dates: Novembre 2020 - Juliol 2021
 • Horari: Dissabtes de 09:30 a 14h i de 16 a 20:30h
 • -
 • Preu real: 1.425 €
 • Matrícula:
 • -
 • Mode: presencial
 • -
 • -
 • Eines per l’acompanyament sistèmic en contexts professionals diversos I (Manresa)

 • Eines per l’acompanyament sistèmic en contexts professionals diversos I (Manresa)

  Carles Parellada, Laura Cortés, Sílvia Palou, Joan Corbalán i Xavier Vaquero
  Descripció:
  En els diferents mòduls s’analitzarà i s’aprofundirà en la intervenció com a professionals amb la mirada sistèmica a través de casos  amb els que s’estigui treballant, tenint també en consideració els ordres de l’ajuda i tot el marc teòric que ajuden a comprendre les dinàmiques inconscients dels sistemes familiars. Es treballaran aspectes essencials com la percepció, la generació d’imatges de solució, la creació de rituals i  l’ús de materials diversos en els moviments sistèmics. Els mòduls seran vivencials combinant la teoria amb la pràctica que es portarà a terme a través dels casos vivencials de les persones que participin en la formació.

  Objectius:
  • Desenvolupar un bon acompanyament sistèmic, des de les actituds adequades i tenint en compte els ordres de l’ajuda i el canvi de mirada que comporta la perspectiva sistèmica
  • Aprendre a gestionar els moviments sistèmics com a eina d’intervenció i diagnòstic en l’acompanyament d’infants, joves i famílies
  • Identificar les dinàmiques sistèmiques familiars a través dels moviments sistèmics
  • Desenvolupar estratègies d’intervenció per a la resolució dels moviment sistèmics
  • Integrar estratègies per a la configuració d’imatges de solució
  • Utilitzar la visualització com a eina d’anclatge i empoderament
  • Reflexionar sobre les aportacions de la intervenció sistèmica a les diferents fases del dol
  • Entrenar la capacitat d’observació i percepció dels indicadors de context
  • Identificar Implicacions sistèmiques en els trastorns de la conducta i les dificultats d’aprenentatge
  • Desenvolupar estratègies per l’abordatge de les addiccions des de la perspectiva sistèmica

  Taller de moviments sistèmics Carles Parellada

  Programa de continguts: 

  A qui va dirigida:
  A educadors/res de les diferents etapes educatives, equips directius, orientadors/es, educadors/es socials… d’alguna manera a totes aquelles persones que fan una tasca d’acompanyament a infants, joves i famílies, en contexts diversos, tanmateix a pares i mares que volen aprofundir en les seves funcions parentals en relació a llurs fills i filles.
  Requisits: 
  Poden accedir a aquesta formació les persones que ja han fet Pedagogia Sistèmica de primer any i les que han completat la Formació en Constel·lacions Familiars. S’estudiaran els casos en els quals es pugui donar alguna casuística no prevista en aquests requisits previs.

  Mòdul 1:
  Actualització dels aspectes bàsics de la mirada sistèmica
  Ordre i desordre en els sistemes familiars, i en els sistemes en general
  Eines sistèmiques: entrevista, genograma, moviments sistèmics, rituals i món simbòlic.

  Mòdul 2:
  Identificació de les dinàmiques d’ordre i desordre del sistema familiar
  Identificació de les implicacions sistèmiques transgeneracionals
  Observació i percepció dels indicadors de context
  Estratègies d’intervenció per a la resolució dels moviments sistèmics
  Estratègies per a la configuració d’imatges d’ordre sistèmic
  Frases transformadores. Treball de moviments sistèmics amb ninos

  Mòdul 3:
  Acompanyament de processos emocionals a partir de les imatges generades
  Treball amb el món simbòlic, interpretació de les implicacions sistèmiques que ens desvelen
  La visualització com a eina d’anclatge, empoderament, transformació
  Actituds professionals en l’acompanyament sistèmic. La observació i la percepció com a eines d’intervenció
  Treball de moviments sistèmics amb altres objectes (fustes, tapetes, animals…)

  Mòdul 4 (Taller monogràfic obert):
  Relacions de parella i nous models familiars
  Les tipologies familiars en la societat actual
  Què ajuda i què dificulta a cada tipus de família
  Dinàmiques ocultes en la parella i en cada tipus de família

  Mòdul 5 (Taller monogràfic obert):
  Implicacions sistèmiques en els trastorns de la conducta i les dificultats d’aprenentatge
  Els vincles i les relacions en la infància i l’adolescència
  Amor cec i simptomatologia expressada. Ingredients emocionals per a interpretar el dolor dels infants
  L’ús d’eines sistèmiques per a acompanyar aquestes dificultats

  Mòdul 6 (Taller monogràfic obert):
  Abordatge de les addiccions des de la perspectiva sistèmica
  Drogues i pantalles en la societat actual de consum, funció i símptoma
  El simbolisme sistèmic de les addiccions
  Els Ordres de l’ajuda en la intervenció professional amb addiccions

  Mòdul 7:
  Aprofundiment en el treball de les implicacions sistèmiques transgeneracionals
  La intervenció sistèmica a les diferents fases del dol biogràfic i sistèmic

  Mòdul 8 (residencial):
  Talents i dons en els processos d’acompanyament

  Dates:

  • 21 de novembre de 2020
  • 30 de gener de 2021
  • 27 de febrer
  • 20 de març
  • 24 d’abril
  • 22 de maig
  • 26 de juny
  • 16, 17 i 18 de juliol

  Horari:
  Dissabtes: de 09:30 a 14h i de 16 a 20:30h

  Horari tallers monogràfics oberts:
  Dissabtes: de 9 a 14h i de 16 a 21h

  Organitzat i dirigit per: