Dades bàsiques
-
 • Dates: 5 i 6 de setembre
 • Horari: Ds. de 8:45 a 20:30h. i Dg. de 9 a 16:00h.
 • Centre: Escola Joviat (Manresa), Rubió i Ors, 5 (Manresa)
 • -
 • Matrícula: 140,00
 • -
 • Mode: presencial
 • -
 • -
 • III JORNADES DE PEDAGOGIA SISTÈMICA

  140,00

 • III JORNADES DE PEDAGOGIA SISTÈMICA

  Els darrers mesos hem viscut una situació inèdita a nivell mundial que ens ha commogut profundament i que ens està plantejant grans reptes en molts àmbits de la nostra vida.

  Sentim que ara és un bon moment per afrontar les dificultats que es generen en una societat tan diversa i complexa, i estem convençuts que des de la perspectiva sistèmica podem generar un punt de llum que il·lumini una nova manera de fer i de sentir, més conscient i connectada amb el cor, que impulsi un canvi radical en les relacions humanes.

  Actualment estem convivint amb una gran riquesa d’idees de renovació i canvi emergents, en aquest sentit la Pedagogia Sistèmica ofereix un model d’encaix i de convivència, al servei del diàleg i la suma de tot, per aquest motiu creiem que és necessari facilitar espais de trobada i de reconciliació que en aquestes jornades volem abordar des de cinc eixos:

  [ MASCULÍ/FEMENÍ ]

  La relació entre tot allò que està associat a la masculinitat i la feminitat: moltes són les ombres que a dia d’avui fan que les persones tinguem dificultats significatives per comunicar-nos d’una forma respectuosa i per poder-nos mirar amb bons ulls. Una de les que des de la perspectiva sistèmica observem com a rellevant és la que està vinculada a com gestionem la relació entre tot allò que està associat a la masculinitat i a la feminitat. Creiem que és necessari posar en escena una altra forma de jugar amb la dimensió masculina que hi ha en les dones, i la dimensió femenina que hi ha en els homes, generant una dansa a quatre veus que porti a una mirada reconciliadora.

  [ TERRITORIS/ CULTURA ]

  La diversitat que genera la convivència de persones procedents de diferents territoris i cultures: La cultura i el territori són elements essencials que impregnen la nostra manera de ser. Alhora cadascú de nosaltres contribueix amb la seva activitat vital a la transformació cultural i territorial vertiginosa en la que actualment estem immersos. Mirar-nos, conèixer d’allà on venim, prendre consciència de la nostra identitat i saber escoltar el cor ens alinearà amb les nostres arrels i ens donarà plenitud al sentit de la vida. D’altra banda, el paradigma cultural actual sovint compromet la nostra convivència a la Terra i la de les generacions futures. Per això, és oportú revisar quines relacions teixim entre nosaltres i amb el medi. És un bon moment per redescobrir tot el que podem aprendre de la natura i viure de manera més sostenible, recuperant el coneixement secular per fer un canvi de rumb en la consciència global.

  [ ETAPES VITALS ]

  El diàleg intern entre les diferents etapes vitals de la persona: una proposta per revisar la pròpia història, transitant moments claus del nostre procés de creixement personal amb l’objectiu d’establir un diàleg intern des d’una mirada adulta i conscient. Aplicant els principis de la mirada sistèmica podem posar en valor les experiències viscudes a cada etapa vital des del reconeixement i l’assentiment per tal de reconciliar-nos amb la nostra pròpia història i assolir un major grau de benestar personal.

  [ GENERACIONS ]

  La reconciliació entre diferents generacions que ens aporta múltiples perspectives enriquidores: un espai per tornar a sintonitzar amb el fil invisible que uneix passat, present i futur, posant consciència al camp d’informació amb el que naixem a través de les lleialtats i l’amor cec. Les generacions anteriors necessiten el reconeixement del què s’ha fet per tal que la següent pugui fer alguna cosa nova amb l’anterior. D’aquí neix la convivència entre generacions amb necessitats diferents, com ens relacionem entre companys, famílies … i sobretot les noves generacions que venen. Un espai d’aprenentatge i diàleg per donar lloc a la diferència i al descobriment dels talents de les diferents generacions, donar llum a la intel·ligència transgeneracional, clau per poder manejar els diferents contextos i equips en els quals treballem.

  [ENFOCAMENTS EDUCATIUS]

  La multiplicitat d’estructures organitzatives i pedagògiques dels centres educatius: L’organització educativa i d’acompanyament a les persones ha de ser prou flexible per poder estar més que al servei d’una idea, al servei de la comunitat i les seves necessitats. Creiem que els debats de quin model d’infant o model d’acompanyament perden rellevància en pro de l’objectiu que les criatures tinguin un espai protegit, amb ambients comunitaris oberts a les famílies. És necessari facilitar espais de trobada amb un vestit de doble entrada: d’una banda, un espai de reconciliació i d’apoderament familiar i per l’altra, un espai de creació de cultura, de be comú, amb valors socials d’integració.

  PROGRAMA:

  Dissabte 5 de setembre

  • 8.45: Benvinguda i acreditacions. Recepció (Entrada per l’Escola d’Hoteleria )
  • 9:30: Conferència a càrrec del Carles Parellada
  • 10:30: Tallers Simultanis
  • 12:15: Pausa-Cafè
  • 12:45 a 14:00: Tallers
  • 14:00 a 16:00: Dinar
  • 16:00 a 17.30: Tallers Simultanis
  • 17:30 a 18:00: Pausa-Cafè
  • 18:00 a 19:30: Tallers Simultanis
  • 19:30 a 20:30: Activitat conjunta.

  Diumenge 6 de setembre 

  • 9.00h: Conferència a càrrec de Angelica Olvera
  • 10:30: Tallers Simultanis
  • 12:00 a 12:30: Pausa-Cafè
  • 12:30 a 14:00: Clausura a càrrec de Jordi Vilaseca i lliurament de certificats
  • 14:00: Dinar amenitzat musicalment per Santi Serratosa