Dades bàsiques
-
 • Durada (hores): 20 h (5 no presencials)
 • Data: Del 27/02/20 al 26/03/20
 • Horari: Dijous de 18 a 21 h
 • Centre: Escola Joviat, Folch i Torres, 5-13 (Manresa)
 • -
 • Matrícula: 100,00
 • -
 • Reconeixement:Formació reconeguda pel Departament d’Ensenyament
 • Tipus:presencial
 • -
 • Programa:
  intro-PS-Manresa-febrer-1.pdf
 • -
 • Introducció a la Pedagogia Sistèmica Manresa

  100,00

 • / Introducció

  Introducció a la Pedagogia Sistèmica Manresa

  Xavier Garriga, Conxa Gómez, Ricardo Cuéllar i Angi Rota

  La Pedagogia Sistèmica és una aposta per un acompanyament holístic, estratègic i respectuós, dels infants i joves, contemplat des de la complexitat de les circumstàncies familiars i socials amb les que ens toca conviure en aquesta època, farcida de reptes que necessitem encarar per la sostenibilitat de la convivència i pel desenvolupament integral de les persones. 

  A qui va dirigida: Aquesta formació està adreçada a educadors/res de les diferents etapes educatives, equips directius, orientadors, educadors i treballadors socials… d’alguna manera a totes aquelles persones que fan una tasca d’acompanyament a infants, joves i famílies, en contexts diversos.

  Programa

  Sessió 1: 27/02/20 

  La mirada sistèmica: un canvi de perspectiva multidimensional. Fonaments d’aquest nou paradigma
  Formador/a: Angi Rota Hübenthal 

  Sessió 2: 05/03/20 

  Els ordres que regulen els sistemes
  Formador/a: Angi Rota Hübenthal 

  Sessió 3: 12/03/20 

  La consciència del sistema. Les lleialtats sistèmiques.
  Formador/a: Conxa Gómez i Ricardo Cuéllar 

  Sessió 4: 19/03/20 

  La gestió emocional a l’aula des de la mirada sistèmica.
  Formador/a: Angi Rota Hübenthal 

  Sessió 5: 26/03/19 

  Exemples d’aplicació pràctica a educació a l’àmbit professional.
  Elaboració de conclusions i tancament del curs. Bibliografia i avaluació.
  Formador/a: Xavier Garriga Mora