Dades bàsiques
-
 • Durada (hores): 20 h (5 no presencials)
 • Data: Del 25/02/20 al 24/03/20
 • Horari: Dimarts, de 18 a 21 h
 • Centre: Centre Cívic Mas Abelló, C. Mas del Carpa, 32 (Reus)
 • -
 • Matrícula: 100,00
 • -
 • Reconeixement:Formació reconeguda pel Departament d’Ensenyament
 • Tipus:presencial
 • -
 • Programa:
  intro-reus-20-1.pdf
 • -
 • Introducció a la PS a Reus

  100,00

 • / Introducció

  Introducció a la PS a Reus

  Marisol Aznar, Xavi Inglès i Sofia Romero

  La Pedagogia Sistèmica és una aposta per un acompanyament holístic, estratègic i respectuós, dels infants i joves, contemplat des de la complexitat de les circumstàncies familiars i socials amb les que ens toca conviure en aquesta època, farcida de reptes que necessitem encarar per la sostenibilitat de la convivència i pel desenvolupament integral de les persones. 

  A qui va dirigida: Aquesta formació està adreçada a educadors/res de les diferents etapes educatives, equips directius, orientadors, educadors i treballadors socials, … d’alguna manera a totes aquelles persones que fan una tasca d’acompanyament a infants, joves i famílies, en contexts diversos.

  Programa

  Sessió 1: 25/02/20 

  La mirada sistèmica: un canvi de perspectiva multidimensional. Fonaments d’aquest nou paradigma
  Formador/a: Marisol Aznar Casañez 

  • Sessió 2: 03/03/20 

  Els ordres que regulen els sistemes
  Formador/a: Xavi Inglès Bo 

  • Sessió 3: 10/03/20 

  La consciència del sistema. Les lleialtats sistèmiques
  Formador/a: Marisol Aznar, Xavi Inlgès i Sofia Romero 

  Sessió 4: 17/03/20 

  La gestió emocional a l’aula des de la mirada sistèmica.
  Formador/a: Sofia Romero Surís 

  • Sessió 5: 24/03/19 

  Exemples d’aplicació pràctica a educació a l’àmbit professional. Elaboració de conclusions i tancament del curs. Bibliografia i avaluació.
  Formador/a: Marisol Aznar Casañez