Dades bàsiques
-
 • Durada: 175 h.
 • Dates: Octubre 2019 - Setembre 2020
 • Horari: Divendres 18 a 21.30 h i dissabtes 9.30 a 20 h
 • Centre: Centre Yuan Shen, C. Oviedo, 5. 17005 Girona
 • -
 • Preu real: 1.700 €
 • Matrícula: 50,00
 • -
 • Reconeixement: Formació reconeguda pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
 • Mode: presencial
 • -
 • Programa:
  Descarrega el programa
 • -
 • 2n curs Fonaments de la Pedagogia Sistèmica a Girona

  50,00

 • 2n curs Fonaments de la Pedagogia Sistèmica a Girona

  Cristina Gamo Martínez, Carles Porrini, Laura Cortés Martin, Carme Hinojosa Puiggrós, Victoria Nicuesa Soteras, Mercè Pena Laguna, Xavier Vaquero Isart, Jordi Vilaseca i Carles Parellada Enrich

  L’objectiu general de la Pedagogia Sistèmica és formar professionals de l’educació, així com dels àmbits de l’educació social, la salut,…, capaços de generar camps d’experiència i d’aprenentatge mirant a la vida, que promoguin el vincle sistèmic en els diferents àmbits dels contexts educatius i relacionals, mostrant solucions als problemes que puguin produir-se en els processos d’acompanyament. Durant la formació es realitza un treball personal profund, per ubicar-se en els sistemes familiars propis, i s’aconsegueix desenvolupar un perfil d’acompanyament saludable i sostenible.

  L’objectiu del segon curs és dotar d’eines i recursos d’aplicació de la Pedagogia Sistèmica per afavorir les habilitats i estratègies que permetin una millor intervenció en els diferents processos d’acompanyament, tant en el context educatiu com en d’altres àmbits professionals.

  Objectius

  • Desenvolupar un bon acompanyament sistèmic, des de les actituds adequades i tenint en compte els ordres de l’ajuda i el canvi de mirada que comporta la perspectiva sistèmica (la importància del paper de l’observador)
  • Aprendre a gestionar els moviments sistèmics com a eina d’intervenció i diagnòstic en l’acompanyament d’infants, joves i famílies
  • Adquirir els coneixement bàsics de la PNL, el Coaching, i l’Eneagrama des de la perspectiva sistèmica
  • Aprofundir en la dimensió corporal sistèmica
  • Conèixer i compartir projectes educatius de centres innovadors que inclouen la mirada sistèmica, i que treballen des del lideratge distributiu
  • Dissenyar, desenvolupar i experimentar un projecte propi d’aplicació pràctica en el àmbit professional

  Dirigit a:

  A educadors/res de les diferents etapes educatives, equips directius, orientadors, educadors i treballadors socials, … d’alguna manera a totes aquelles persones que fan una tasca d’acompanyament a infants, joves i famílies, en contexts diversos, tanmateix a pares i mares que volen aprofundir en les seves funcions parentals en relació a llurs fills i filles.

  Cal haver fet el primer nivell de la formació: Fonaments de la Pedagogia Sistèmica.

  Continguts

  Educació pel benestar

  • L’infant capaç, aportacions des de la biologia i l’epigenètica
  • Necessitats dels infants
  • Entorns saludables i l’ecologia emocional
  • L’autoritat amorosa: expressió de les normes i els límits, les implicacions sistèmiques

  L’acompanyament respectuós

  • Actituds bàsiques i estil sen l’acompanyament: consciència  presència, observació, empatia, respecte i comunicació.
  • El lideratge de vida: característiques del líder sistèmic, l’acompanyament per apoderar i desplegar els dons i talents (ordres de l’ajuda)

  Gestió del conflicte des de la perspectiva sistèmica

  • El conflicte com a motor de creixement
  • El procés psicològic del conflicte
  • Actituds i estratègies per la mediació
  • Implicacions sistèmiques en els conflictes

  Eines específiques de la PS

  • Les entrevistes: Eines per la comunicació i l’escolta activa, pautes per l’entrevista des de la mirada sistèmica
  • El genograma
  • Els moviments sistèmics amb objectes
  • La creació de relats: narrativa de vida

  Eines complementàries per la Pedagogia Sistèmica

  • PNL
  • Coaching
  • Eneagrama
  • Consciència Corporal

  L’àmbit professional

  • Projectes Educatius d’Innovació Educativa
  • Realització d’un projecte d’aplicació pràctica en el propi context professional

  Programa

  • Mòdul 1: L’art d’acompanyar des de la mirada sistèmica

  Formador/a: Cris Gamo, divendres 18 i dissabte 19 d’octubre 2019

  • Mòdul 2: Ordres de l’ajuda: el lloc de cadascú en la intervenció professional

  Formador/a: Carles Porrini, divendres 22 i dissabte 23 de novembre 2019

  • Mòdul 3: Introducció als moviments sistèmics

  Formador/a: Laura Cortés, divendres 17 i dissabte 18 de gener 2020

  • Mòdul 4: El lloc de l’observador: la dimensió quàntica. Introducció a l’eneagrama

  Formador/a: Mercè Pena, divendres 21 i dissabte 22 de febrer 2020

  • Mòdul 5: Indicadors de context. La gestió de la comunicació: PNL i Coaching.

  Formador/a: Carles Parellada divendres 20 i Victoria Nicuesa dissabte 21 de març 2020

  • Mòdul 6: La dimensió Corporal a la pedagogia sistèmica. Aprofundiment amb els moviments sistèmics amb objectes.

  Formador/a: Carme Hinojosa, divendres 8 i Conxa Gómez dissabte 9 de maig 2020

  • Mòdul 7: El lideratge sistèmic, aplicació en els àmbits educatiu i social

  Formador/a: Xavier Vaquero, divendres 5 i Jordi Vilaseca dissabte 6 de juny 2020

  • Mòdul 8: El poder de la intenció i els projectes professionals de futur (format residencial)

  Formador/a: Equip de coordinació i tutoria, 18, 19 i 20 de setembre 2020