Segundo curso de la formación Fundamentos de Pedagogía Sistémica en Madrid

1.700,00

Categoria:

Descripció

L’objectiu general de la Pedagogia Sistèmica és formar professionals de l’educació, així com dels àmbits de l’educació social, la salut,…, capaços de generar camps d’experiència i d’aprenentatge mirant a la vida, que promoguin el vincle sistèmic en els diferents àmbits dels contexts educatius i relacionals, mostrant solucions als problemes que puguin produir-se en els processos d’acompanyament. Durant la formació es realitza un treball personal profund, per ubicar-se en els sistemes familiars propis, i s’aconsegueix desenvolupar un perfil d’acompanyament saludable i sostenible.

L’objectiu del segon curs és dotar d’eines i recursos d’aplicació de la Pedagogia Sistèmica per afavorir les habilitats i estratègies que permetin una millor intervenció en els diferents processos d’acompanyament, tant en el context educatiu com en d’altres àmbits professionals.

Objectius

 • Desenvolupar un bon acompanyament sistèmic, des de les actituds adequades i tenint en compte els ordres de l’ajuda i el canvi de mirada que comporta la perspectiva sistèmica (la importància del paper de l’observador)
 • Aprendre a gestionar els moviments sistèmics com a eina d’intervenció i diagnòstic en l’acompanyament d’infants, joves i famílies
 • Adquirir els coneixement bàsics de la PNL, el Coaching, i l’Eneagrama des de la perspectiva sistèmica
 • Aprofundir en la dimensió corporal sistèmica
 • Conèixer i compartir projectes educatius de centres innovadors que inclouen la mirada sistèmica, i que treballen des del lideratge distributiu
 • Dissenyar, desenvolupar i experimentar un projecte propi d’aplicació pràctica en el àmbit professional

Dirigit a:

A educadors/res de les diferents etapes educatives, equips directius, orientadors, educadors i treballadors socials, … d’alguna manera a totes aquelles persones que fan una tasca d’acompanyament a infants, joves i famílies, en contexts diversos, tanmateix a pares i mares que volen aprofundir en les seves funcions parentals en relació a llurs fills i filles.

Cal haver fet el primer nivell de la formació: Fonaments de la Pedagogia Sistèmica.

Continguts

Educació pel benestar

 • L’infant capaç, aportacions des de la biologia i l’epigenètica
 • Necessitats dels infants
 • Entorns saludables i l’ecologia emocional
 • L’autoritat amorosa: expressió de les normes i els límits, les implicacions sistèmiques

L’acompanyament respectuós

 • Actituds bàsiques i estil sen l’acompanyament: consciència  presència, observació, empatia, respecte i comunicació.
 • El lideratge de vida: característiques del líder sistèmic, l’acompanyament per apoderar i desplegar els dons i talents (ordres de l’ajuda)

Gestió del conflicte des de la perspectiva sistèmica

 • El conflicte com a motor de creixement
 • El procés psicològic del conflicte
 • Actituds i estratègies per la mediació
 • Implicacions sistèmiques en els conflictes

Eines específiques de la PS

 • Les entrevistes: Eines per la comunicació i l’escolta activa, pautes per l’entrevista des de la mirada sistèmica
 • El genograma
 • Els moviments sistèmics amb objectes
 • La creació de relats: narrativa de vida

Eines complementàries per la Pedagogia Sistèmica

 • PNL
 • Coaching
 • Eneagrama
 • Consciència Corporal

L’àmbit professional

 • Projectes Educatius d’Innovació Educativa
 • Realització d’un projecte d’aplicació pràctica en el propi context professional