Dades bàsiques
-
 • Durada: 175 hores
 • Dates: Setembre 2019 - Setembre 2020
 • Horari: Divendres 18 a 21.30 h i dissabtes 9.30 a 20 h
 • Centre: Escola Joviat, C/ Rubió i Ors, 3. Manresa
 • -
 • Matrícula: 1.700,00
 • -
 • Reconeixement: Formació reconeguda pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
 • Mode: presencial
 • -
 • Programa:
  Descarrega el programa
 • -
 • Segundo curso de la formación Fundamentos de Pedagogía Sistémica en Madrid

  1.700,00

 • Formació

  Segundo curso de la formación Fundamentos de Pedagogía Sistémica en Madrid

  Cristina Gamo Martínez, Carles Porrini, Laura Cortés Martin, Carme Hinojosa Puiggrós, Victoria Nicuesa Soteras, Mercè Pena Laguna, Xavier Vaquero Isart, Jordi Vilaseca i Carles Parellada Enrich

  L’objectiu general de la Pedagogia Sistèmica és formar professionals de l’educació, així com dels àmbits de l’educació social, la salut,…, capaços de generar camps d’experiència i d’aprenentatge mirant a la vida, que promoguin el vincle sistèmic en els diferents àmbits dels contexts educatius i relacionals, mostrant solucions als problemes que puguin produir-se en els processos d’acompanyament. Durant la formació es realitza un treball personal profund, per ubicar-se en els sistemes familiars propis, i s’aconsegueix desenvolupar un perfil d’acompanyament saludable i sostenible.

  L’objectiu del segon curs és dotar d’eines i recursos d’aplicació de la Pedagogia Sistèmica per afavorir les habilitats i estratègies que permetin una millor intervenció en els diferents processos d’acompanyament, tant en el context educatiu com en d’altres àmbits professionals.

  Objectius

  • Desenvolupar un bon acompanyament sistèmic, des de les actituds adequades i tenint en compte els ordres de l’ajuda i el canvi de mirada que comporta la perspectiva sistèmica (la importància del paper de l’observador)
  • Aprendre a gestionar els moviments sistèmics com a eina d’intervenció i diagnòstic en l’acompanyament d’infants, joves i famílies
  • Adquirir els coneixement bàsics de la PNL, el Coaching, i l’Eneagrama des de la perspectiva sistèmica
  • Aprofundir en la dimensió corporal sistèmica
  • Conèixer i compartir projectes educatius de centres innovadors que inclouen la mirada sistèmica, i que treballen des del lideratge distributiu
  • Dissenyar, desenvolupar i experimentar un projecte propi d’aplicació pràctica en el àmbit professional

  Dirigit a:

  A educadors/res de les diferents etapes educatives, equips directius, orientadors, educadors i treballadors socials, … d’alguna manera a totes aquelles persones que fan una tasca d’acompanyament a infants, joves i famílies, en contexts diversos, tanmateix a pares i mares que volen aprofundir en les seves funcions parentals en relació a llurs fills i filles.

  Cal haver fet el primer nivell de la formació: Fonaments de la Pedagogia Sistèmica.

  Continguts

  Educació pel benestar

  • L’infant capaç, aportacions des de la biologia i l’epigenètica
  • Necessitats dels infants
  • Entorns saludables i l’ecologia emocional
  • L’autoritat amorosa: expressió de les normes i els límits, les implicacions sistèmiques

  L’acompanyament respectuós

  • Actituds bàsiques i estil sen l’acompanyament: consciència  presència, observació, empatia, respecte i comunicació.
  • El lideratge de vida: característiques del líder sistèmic, l’acompanyament per apoderar i desplegar els dons i talents (ordres de l’ajuda)

  Gestió del conflicte des de la perspectiva sistèmica

  • El conflicte com a motor de creixement
  • El procés psicològic del conflicte
  • Actituds i estratègies per la mediació
  • Implicacions sistèmiques en els conflictes

  Eines específiques de la PS

  • Les entrevistes: Eines per la comunicació i l’escolta activa, pautes per l’entrevista des de la mirada sistèmica
  • El genograma
  • Els moviments sistèmics amb objectes
  • La creació de relats: narrativa de vida

  Eines complementàries per la Pedagogia Sistèmica

  • PNL
  • Coaching
  • Eneagrama
  • Consciència Corporal

  L’àmbit professional

  • Projectes Educatius d’Innovació Educativa
  • Realització d’un projecte d’aplicació pràctica en el propi context professional