Formació

Nova estructura i itineraris formatius

Aquest curs iniciem una nova estructura formativa basada en quatre itineraris segons l’àmbit d’aplicació. Els itineraris permetran especialitzar-se i aprofundir en els continguts. A la vegada, permetrà un recorregut transversal segons les necessitats de cadascú/na.

Fonaments de Pedagogia Sistèmica (1r any)
Curs de formació comú a tots els itineraris, amb tres objectius clau:  conèixer les bases, antecedents i referents de la Pedagogia Sistèmica; realitzar un treball personal que permeti un major coneixement d’un mateix i de la manera en què ens relacionem, i propiciar el camí per desplegar les ales per seguir evolucionant en la vida a tots els nivells: personal, professional i social.

+

 Àmbits o itineraris d’especialització (a partir del 2n any):
Àmbit educatiu, àmbit social, especialització en les eines sistèmiques, i lideratge i gestió d’equips.

+

Formació complementària o prèvia:
Paral·lelament, s’oferirà formació de curta durada per introduir-se o complementar els de llarga durada: cursos introductoris (generalment, d’unes 30 hores); tallers monogràfics (entre 10 i 20 hores), i formacions per a famílies (amb diferents durades).

 Descobreix el teu itinerari
i el seu recorregut

Cada recorregut es pot fer complet o parcialment, depenent de l’interès o les necessitats de cadascun/a. Estan interconnectats i es pot recórrer més d’un itinerari.

1r curs
Fonaments de la Pedagogia Sistèmica multidimensional
PS 1

2n curs
Especialització en Pedagogia Sistèmica aplicada a l’àmbit educatiu
PS 2

3r curs
Especialització en les eines d’acompanyament sistèmic (I)
ES 1

A partir d’aquí, si es vol, es pot continuar aprofundint amb el:
2n nivell d’Especializació en eines sistèmiques
ES 2
+
Lideratge sistèmic i gestió d’equips
LS1

1r curs
Fonaments de la Pedagogia Sistèmica multidimensional
PS 1

2n curs
Especialització en Pedagogia Sistèmica aplicada a l’àmbit social
AS 1

3r curs
Especialització en les eines d’acompanyament sistèmic (I)
ES 1

A partir d’aquí, si es vol, es pot continuar aprofundint amb el:
2n nivell d’Especializació en eines sistèmiques
ES 2
+
Lideratge sistèmic i gestió d’equips
LS1

1r curs
Fonaments de la Pedagogia Sistèmica multidimensional
PS 1

2n curs
Especialització en Lideratge sistèmic i gestió d’equips
LS 1

3r curs
Especialització en les eines d’acompanyament sistèmic (I)
ES 1

A partir d’aquí, si es vol, es pot continuar aprofundint amb el:
Especialització en les eines d’acompanyament sistèmic (II)
ES 2

1r curs
Fonaments de la Pedagogia Sistèmica multidimensional
PS 1

2n curs
Especialització en Eines d’acompanyament sistèmic (I)
ES 1

3r curs
Especialització en les eines d’acompanyament sistèmic (II)
ES 2

A partir d’aquí, si es vol, es pot continuar aprofundint amb el:
Lideratge sistèmic i gestió d’equips
LS1