Formació

Nova estructura i itineraris formatius

Aquest curs iniciem una nova estructura formativa basada en tres itineraris segons l’àmbit d’aplicació. Cadascun dels quals oferirà 3 cursos de llarga durada que permetran especialitzar-se i aprofundir en els continguts. 

Fonaments de Pedagogia Sistèmica (1r any)
Curs de formació comú a tots els itineraris, amb tres objectius clau:  conèixer les bases, antecedents i referents de la Pedagogia Sistèmica; realitzar un treball personal que permeti un major coneixement d’un mateix i de la manera en què ens relacionem, i propiciar el camí per desplegar les ales per seguir evolucionant en la vida a tots els nivells: personal, professional i social.

+

 Àmbits o itineraris d’especialització (a partir del 2n any):
Àmbit educatiu, àmbit social i especialització en les eines sistèmiques.

+

Formació complementària o prèvia:
Paral·lelament, s’oferirà formació de curta durada per introduir-se o complementar els de llarga durada: cursos introductoris (generalment, d’unes 30 hores); tallers monogràfics (entre 10 i 20 hores), i formacions per a famílies (amb diferents durades).

 Descobreix el teu itinerari
i el seu recorregut

Cada recorregut es pot fer complet o parcialment, depenent de l’interès o les necessitats de cadascun/a. Estan interconnectats i es pot recórrer més d’un itinerari.

Pots descarregar-te el fulletó informatiu en format PDF: Fulletó-Cursos22-23-Online-CAT-ok

1r curs
Fonaments sistèmics

2n curs
Sistèmica aplicada a l’àmbit educatiu

3r curs
Eines sistèmiques per a l’àmbit educatiu i social

 

1r curs
Fonaments sistèmics

2n curs
Sistèmica aplicada a l’àmbit social

3r curs
Eines sistèmiques per a l’àmbit educatiu i social

 

1r curs
Fonaments sistèmics

2n curs
Eines sistèmiques per a l’àmbit educatiu i social

3r curs
Aprofundiment en les eines sistèmiques