Formació

Formacions de Pedagogia Sistèmica amb l’Institut Gestalt

Consulteu les formacions de l'Institut Gestalt aquí

Aquest curs s’ha iniciat una nova estructura formativa basada en tres itineraris segons l’àmbit d’aplicació. Cadascun dels quals oferirà 3 cursos de llarga durada que permetran especialitzar-se i aprofundir en els continguts. 

Fonaments de Pedagogia Sistèmica (1r any)
Curs de formació comú a tots els itineraris, amb tres objectius clau:  conèixer les bases, antecedents i referents de la Pedagogia Sistèmica; realitzar un treball personal que permeti un major coneixement d’un mateix i de la manera en què ens relacionem, i propiciar el camí per desplegar les ales per seguir evolucionant en la vida a tots els nivells: personal, professional i social.

+

 Àmbits o itineraris d’especialització (a partir del 2n any):
Àmbit educatiu, àmbit social i especialització en les eines sistèmiques.

 Descobreix el teu itinerari
i el seu recorregut

Cada recorregut es pot fer complet o parcialment, depenent de l’interès o les necessitats de cadascun/a. Estan interconnectats i es pot recórrer més d’un itinerari.

Pots descarregar-te el fulletó informatiu en format PDF: Fulletó-Cursos22-23-Online-CAT-ok

1r curs
Fonaments sistèmics

2n curs
Sistèmica aplicada a l’àmbit educatiu

3r curs
Eines sistèmiques per a l’àmbit educatiu i social

 

1r curs
Fonaments sistèmics

2n curs
Sistèmica aplicada a l’àmbit social

3r curs
Eines sistèmiques per a l’àmbit educatiu i social

 

1r curs
Fonaments sistèmics

2n curs
Eines sistèmiques per a l’àmbit educatiu i social

3r curs
Aprofundiment en les eines sistèmiques