Sofia Romero

Sofia Romero Suris

Mestra de primària especialitzada en llengua estrangera (anglès). Màster en Pedagogia Sistèmica Multidimensional. Curs de moviments sistèmics per a la teràpia individual. Curs introductori a l'enneagrama de la personalitat per la Fundació Claudio Naranjo.