Teresa Raventós

Teresa Raventós Domènech

Logopeda del CREDA C IV a la subseu de Vilafranca del Penedès. Llicenciada en Psicologia. Postgrau per l’Assessorament i Orientació Psicopedagògica. Màster de logopèdia (Pertorbacions del llenguatge i de l’audició). Màster en Pedagogia Sistèmica. Col·labora com a formadora en els cursos de l’escola d’estiu de la Universitat de Lleida.